weby pro nejsevernější čechy

Navzdory „krizi“ zažilo České Švýcarsko úspěšnou sezónu …

Krásná Lípa, 25.11. 2009 – V listopadu je tomu již rok, co se společně rozhodli hlavní aktéři turistické destinace založit sdružení cestovního ruchu „Destinační fond Českého Švýcarska“ a právě při této příležitosti se uskutečnilo 24. listopadu výroční setkání členů tohoto fondu v Domě Českého Švýcarska v Krásné Lípě, kde společně bilancovali svou roční činnost.
„Destinační fond Českého Švýcarska je modelovým příkladem spolupráce krajské a obecní samosprávy, podnikatelů a státních organizací. Synergie, kterou vytváří, se jasně projevila v letošním krizovém roce, kdy nejenže nepoklesl v regionu počet návštěvníků, ale navíc se podařilo dosáhnout dalšího zkvalitnění poskytovaných služeb,“ říká Radek Vonka, předseda správní rady o.p.s. České Švýcarsko.
Destinační fond, jehož správcem je společnost České Švýcarsko a jehož hlavním smyslem je optimální rozvoj cestovního ruchu přímo v tomto regionu, má v současné době přes 70 členů – tzn. o 10 % více než tomu bylo minulý rok v době založení fondu. „Jsem rád, že se nám podařilo vytvořit, rozšířit a konkrétně realizovat společný postup v oblasti destinačního managementu a marketingu“, vysvětluje ředitel společnosti České Švýcarsko o.p.s. Marek Mráz a upřesňuje: „Konkrétně to znamená, že se nám podařilo v uplynulém roce spojit své nejen finanční síly a společně prezentovat region na 4 tuzemských i zahraničních veletrzích cestovního ruchu, vydat více než 35 tisíc kusů propagačních materiálů o regionu, prezentovat region ve více než 60 článcích v tištěných médiích a odvysílání více než 20 zpráv z regionu v televizních stanicích, dále vytvořit několik společných turistických produktů pro návštěvníky (průvodcovské okruhy, adrenalinové zážitky apod.) a v neposlední řadě zajistit turistickou autobusovou linku národním parkem v hlavní sezóně a přispět tak ke zvýšení návštěvnosti regionu a zkvalitnění služeb pro návštěvníka.“
Dále se účastníci výročního setkání při společné diskusi shodli na tom, že turistická sezona 2009 v Českém Švýcarsku byla v mnoha ohledech jiná – významnou měrou ovlivněná současnou celosvětovou hospodářskou recesí. Přesto anebo možná právě proto zaznamenal náš region vysokou návštěvnost, přičemž většinu návštěvníků tvořili Češi (70-80 %). Na Pravčické bráně padl 20-ti letý rekord v návštěvnosti (přes 100 000 návštěvníků v tomto roce). Tuto skutečnost významnou měrou podpořila účast Českého Švýcarska v různých soutěžích (New 7 Wonders of Nature, European Destination of Excelence) a propagace regionu v regionálních a celostátních médiích. Z průzkumu mezi účastníky setkání vyplynulo, že Čeští návštěvníci rádi investovali svůj čas a prostředky do různých zážitkových aktivit. Naopak velmi omezili své výdaje za stravování, což se negativně promítlo do tržeb v pohostinství.
V příštím roce plánuje Destinační fond v těchto aktivitách kontinuálně pokračovat a současně se bude také zaměřovat na zkvalitnění a rozšíření turistické dopravy v hlavní sezóně, zavedení centrálního rezervačního ubytovacího systému, rozšíření sítě a služeb informačních středisek a podobně.
Rozvoj partnerství a spolupráce v regionu ukazuje, že Národní park České Švýcarsko poskytuje obcím a podnikatelům v regionu velký rozvojový potenciál,“ říká Pavel Benda, ředitel Správy NP České Švýcarsko, a doplňuje: „Skutečnost, že se obce a poskytovatelé služeb sdružují v destinačním fondu svědčí o tom, že si aktéři v regionu plně uvědomují potřebu zachování a citlivého využívání zdejšího přírodního bohatství.“