weby pro nejsevernější čechy

Rumburk hospodaří v rozpočtovém provizoriu

Rumburk nemá schválen rozpočet pro rok 2010. Do března či do dubna pojede podle schválených pravidel rozpočtového provizoria, ve kterém jsou zahrnuty i investiční akce, které budou financovány z investičního úvěru i akce hrazené z dotací. Přes probíhající hospodářskou krizi by se v letošním roce mělo proinvestovat o 31 milionů korun více než loni.  
Město Rumburk zatím hospodaří podle pravidel rozpočtového provizoria, protože dosud nemá schválený rozpočet na rok 2010. Pravidla provizoria jsou nastavena tak, aby byl zajištěn zejména běžný provoz všech útvarů města i navazujících příspěvkových organizací. Při jeho sestavování byly rovněž zohledněny přípravy a realizace plánovaných investičních akcí. Rozhodně by nemělo dojít k jejich zastavení. Jedná se zejména o realizaci silničního průtahu městem, který bude spolufinancován z peněz Ústeckého kraje. Dále jde o výstavbu nového silničního napojení sídliště V Podhájí, již probíhající stavební úpravy mateřské školy V Podhájí a rekonstrukci rybníku Zátiší.
V oblasti neinvestičních výdajů je počítáno s rozpočtovým krytím pokračujících demolic bývalých stavebnin Na Valech, kde by měla být v budoucnu vybudována další parkovací plocha, včetně zeleně. 
„V roce 2009 došlo v důsledku hospodářské krize k nižšímu naplnění městské pokladny přibližně o 25 milionů korun. Tuto skutečnost jsme museli vzít nejen v úvahu, ale hlavně ji zapracovat do úsporných opatření, což nebylo ani jednoduché ani příjemné. Přesto je dnes již zřejmé, že i přes všechny tyto obtíže pro nás skončil uplynulý rok mírným přebytkem ve výši přibližně 3,8 milionu Kč. Je nám však jasné, že rok 2010 bude po stránce finanční velmi složitý a že budeme muset pečlivě zvažovat každý výdaj“, vyhodnotil situaci místostarosta Darek Šváb a doplnil, že ekonomiku města Rumburk v roce 2010 opět významně ovlivní dopad krize a změny zákonů v rámci „protikrizového balíčku“. „Protože má však město Rumburk dlouhodobě dobré výsledky hospodaření, budeme moci v Rumburku tento rok proinvestovat o 31 milionů více než loni“, dodal místostarosta města.