weby pro nejsevernější čechy

České Švýcarsko pokračuje v zeleném vzdělávání

Krásná Lípa, 25. 1. 2010 – Obecně prospěšná společnost České Švýcarsko připravuje pro tento rok opět řadu nových akcí a programů s ekologickou tématikou.
Pro rodiny s dětmi připravujeme novou poznávací soutěž, součástí které bude brožura s úkoly z oblasti přírody Českého Švýcarska vč. doporučených tras s mapou, správné odpovědi budou slosovatelné a chystáme i zajímavé odměny. Soutěž bude zahájena se začátkem turistické sezony na informačním středisku v Domě Českého Švýcarska. 
Další nové produkty se budou dotýkat zejména tématu ochrany životního prostředí. Vydáme nové propagační materiály, připravíme nové vzdělávací ekologické programy pro děti (pro mateřské školky, základní i střední školy) a v neposlední řadě budeme připravovat veřejné akce pro místní obyvatele i turisty. 
Ekovýchovné programy pro školy probíhají v interaktivní expozici Domu Českého Švýcarska, kde se děti prostřednictvím tematických listů vydávají po stopách přírodovědců, umělců, archeologů a turistů a objevují krajinu chráněného území národního parku. Jejich samostatná práce je doplněna výkladem lektora a zhlédnutím poutavého filmu o Českém Švýcarsku. Veškeré informace k programům jsou uvedeny na www.ceskesvycarsko.cz, přijeďte je vyzkoušet.
Osvětové ekoaktivity budou realizovány v rámci projektu „SECESE“, který je spolufinancovaný ze Státního fondu životního prostředí ČR a Ministerstva životního prostředí.