weby pro nejsevernější čechy

Už to začalo!

Rumburk – Se začátkem jara začaly v Rumburku rozsáhlé rekonstrukční práce na silničním průtahu II/263, a to po celém kilometrovém úseku od mostu na Pražské ulici až ke křižovatce u lorety. To s sebou přináší i citelné komplikace v dopravě, které potrvají téměř po celý tento rok.
Rekonstrukcí bude nejvíce dotčena silnice II/263 po celé své trase, přesto bude její průjezdnost z větší části vždy v jednom pruhu zajištěna. Uzavřeny budou jen některé úseky silnice, na kterých budou stavební práce aktuálně probíhat, ale na to budou navazovat vyznačené objízdné trasy. Ty by se měly postupně týkat ulic Vodní, Na Valech, Vraní, Radniční, Poštovní, Dobrovského náměstí, Okružní, U Parku, Tyršova, Příkrá, Sukova, Dvořákova, Františka Nohy, Tyršova a tř.9.května. Výjezdy z místních komunikací navazující na silnici II/263 budou upravovány v návaznosti na její rekonstrukci tak, aby odpovídaly současným požadavkům.
Až do 25. dubna bude částečně omezen provoz v ulici Vodní a Vraní, doprava zde bude zachována jen v jednom jízdním pruhu. Úplné omezení provozu se v této době bude týkat ulice Radniční. Objízdná trasa bude vedena po ulicích Komenského, Pražská a Krásnolipská.
Provádění rekonstrukčních prací si nevyžádá omezení či přesun linek veřejné autobusové dopravy. Stavbou nebude omezen ani ohrožen průjezd vozidel policie, záchranných a pohotovostních složek, zajištěn bude i odvoz popelnic a odpadových nádob, nebo jejich přiblížení k projíždějícím popelářským vozům. Při provádění výkopových prací budou zajištěny vstupy do přilehlých objektů a pozemků, ale výjezdy osobních automobilů z nich budou omezeny na nezbytně nutnou dobu.  
Rekonstrukčními pracemi byla pověřena pražská firma HERKUL, a.s., zadavatelem stavby a to v případě prací na průtahu silnice II/263 Rumburkem je Ústecký kraj. Zadavatelem prací na místních komunikacích je Město Rumburk. 
Rekonstrukce silničního průtahu Rumburkem by měla být hotova k 31. říjnu tohoto roku.