weby pro nejsevernější čechy

Prázdninové noční prohlídky Lorety v Rumburku (2012)

V netradiční dobu mohou návštěvníci Českého Švýcarska zavítat do barokního skvostu severních Čech. Rumburská Loreta se jim otevře v úterý 31. 7. 2012 a 21. 8. 2012 vždy ve 20.00 h.

Za svitu svíček, zpěvu duchovních písní a varhanní hudby je čeká devadesátiminutová prohlídka areálu ze 17. a 18. století. Zájemci si prohlédnou kapucínský klášterní kostel sv. Vavřince, loretánskou kapli Panny Marie, křížovou chodbu a Svaté schody. K vidění bude Černé madona, restaurované obrazy a výjimečná sochařská galerie. Seznámení s historií a zajímavostmi barokního poutního areálu v tajuplné atmosféře noci pořádá Římskokatolická farnost – děkanství Rumburk.

Rezervace je možná na +420 604 555 922 a loreta.rumburk@seznam.cz. Vstupné je 90 a 45 Kč.

Tagy