weby pro nejsevernější čechy

České Švýcarsko podpoří Kunratice stotisícovým darem

Nedávnou bleskovou povodní postižená obec Kunratice v Českém Švýcarsku obdržela od regionu stotisícový finanční dar. Prostředky, které mají pomoci při likvidaci škod způsobených vodou při povodni ze dne 9. 6. 2010, byly poskytnuty na základě smlouvy mezi obecně prospěšnou společností České Švýcarsko a obcí Kunratice. 
„Obec Kunratice je povodní snad nejvíce postiženou obcí v celém regionu, voda zde napáchala opravdu velké škody,“ říká Pavel Benda, člen správní rady obecně prospěšné společnosti České Švýcarsko, a doplňuje důvody pro rozhodnutí o poskytnutí prostředků: „Podpora obcím v těsné blízkosti národního parku patří k prioritám regionu Českého Švýcarska. V případě Kunratic se jedná o obec, která má v budoucnu zájem o připojení některých lesních pozemků na svém území k národnímu parku.“

„Prostředky použijeme především na opravu poškozených komunikací,“ říká Květa Božiková, starostka obce Kunratice, a navazuje: „Právě kvalita cest a turistických stezek je pro fungující cestovní ruch klíčová.“

Obec Kunratice leží na pomezí CHKO Labské pískovce, CHKO Lužické hory a NP České Švýcarsko. Na jejím území se nachází část přírodní rezervace Pavlino údolí, které je nejen turisticky atraktivní, ale představuje také jedinečný životní prostor pro mnoho vzácných druhů, např. čápa černého. Přírodní rezervace Pavlino údolí by se na základě dřívějšího souhlasu obecních zastupitelstev Jetřichovic a Kunratic s případným rozšířením národního parku mohlo v budoucnu stát součástí Národního parku České Švýcarsko.