weby pro nejsevernější čechy

Rekonstrukce filipovských varhan

V roce 2009 byla dokončena rekonstrukce varhan v bazilice ve Filipově. Zajímavé je, že tenhle monumentální nástroj oprvovala firma Eule, která ho před více než sto lety stavěla. Generální rekonstrukce varhan ve Filipově proběhla v roce 2009 díky darům českých a německých věřících, posluchačů varhanních koncertů a příspěvku Česko-německého fondu budoucnosti. Varhany v bazilice ve Filipově v letech 1887-1888 postavila varhanářská firma Hermann Eule z Budyšína. „Jedná se o velmi kvalitní dvoumanuálový mechanický kuželový nástroj s opusovým číslem 44, který se do dnešní doby dochoval v původním stavu. Varhany jsou výjimečným nástrojem, vyrobeným význačnou německou varhanářskou firmou. Umožňují autentickou interpretaci především romantické varhanní literatury 19. století,“ řekl jiříkovský farář Mgr. Jozef Kujan SDB a ředitel salesiánské komunity, která spravuje farnosti v Jiříkově, Rumburk a okolí. Varhanní koncerty v bazilice ve Filipově mají dlouholetou tradici, do roku 2006 je pořádal Dům kultury v Rumburku. Bazilika Panny Marie Pomocnice křesťanů ve Filipově patří k nejmladším mariánským svatyním v litoměřické diecézi a těší se velké úctě věřících. 13. ledna 1866 se těžce nemocné Magdaléně Kade při modlitbě zjevila Panna Maria a přislíbila jí uzdravení. Opakující se zprávy o uzdravení nemocných na přímluvu Matky Boží daly Filipovu přízvisko Lurdy severních Čech. Poutní chrám spravovaný Římskokatolickou farností Jiříkov se nalézá ve Filipově, místní části Jiříkova, přímo na státní hranici se SRN.Klára Mágrová