weby pro nejsevernější čechy

Loreta v Rumburku si připomene výročí vysvěcení

Tři sta let starý barokní areál loretánské kaple v Rumburku ožije v sobotu 18. 9. 2010 od 10.00 do 17.00 hod. Loretánskými slavnostmi 2010. Na programu jsou renesanční a barokní tance, divadelní pohádky, dobová a duchovní hudba. Návštěvníci se budou moci podívat do jinak nepřístupných prostor architektonického skvostu a při komentovaných prohlídkách pátrat po duši významné rumburské památky. Připraveno bude tvoření ve výtvarných dílnách, vernisáž výstavy dobových fotografií Rumburku i prezentace chráněných dílen ze Šluknovska. Skupina Villanella z Liberce naučí zájemce jednoduché krokové variace dobových tanců. Divadlo Mimotaurus z Prahy přiveze osobité zpracování pohádky o Dlouhém, Širokém a Bystrozrakém. Divadlo Spojáček z Liberce pak pohádku O zakleté labuti. Čtrnáctý ročník slavností pro celou rodinu se koná jako připomínka dostavby a vysvěcení loretánské kaple Panny Marie v září roku 1707. Slavnost výročí posvěcení celebruje biskupský vikář Mons. Karel Havelka. Celodenní vstupné stojí 30 Kč, snížené 15 Kč, děti mají vstup zdarma. Loretánské slavnosti 2010 v Rumburku pořádá v rámci Dnů evropského dědictví Římskokatolická farnost – děkanství Rumburk a Město Rumburk za přispění Sparkasse Oberlausitz-Niederschlesien. Propagace akce je podpořena z Regionálního operačního programu soudržnosti Severozápad, opatření 4.3. Podpora marketingu a tvorby a rozvoje produktů cestovního ruchu.

„Rumburská loretánská kaple s milostnou sochou Černé madony patří mezi významná mariánská poutní místa v oblasti severních Čech. Loretánské slavnosti se pořádají jako připomínka dostavby a vysvěcení loretánské kaple Panny Marie 15. září 1707. Slavnost výročí posvěcení bude od 10.00 hod. v klášterním kostele sv. Vavřince celebrovat biskupský vikář Mons. Karel Havelka,“ uvedl páter Jozef Kujan ze salesiánské komunity, která spravuje římskokatolické farnosti v Rumburku a okolí. Při příležitosti Dnů evropského dědictví se návštěvníci spolu s průvodci vydají do běžně nepřístupných prostor loretánského areálu. Čeká je prohlídka střechy loretánské kaple. Výjimečně bude zpřístupněna i 16 m dlouhá krypta v přilehlém klášterním kostele sv. Vavřince z roku 1683, v níž jsou uloženy ostatky devětadvaceti osob, pravděpodobně řeholníků a laiků z bývalého kapucínského kláštera a knížecího rodu Liechtensteinů.