weby pro nejsevernější čechy

Obnovení silničního provozu v úseku Hřensko (CZ) – Schmilka (D) – průběžná zpráva

Dne 13.9.2010 se opět sešla na obecním úřadě ve Hřensku pracovní skupina složená ze zástupců místních podnikatelů, obecní samosprávy, geologů, odborníků ze Správy Národního parku České Švýcarsko a obecně prospěšné společnosti České Švýcarsko, aby projednala další postup při obnově provozu na silnici Hřensko (CZ) – Schmilka (D).

Na tomto setkání informoval ředitel Správy Národního parku České Švýcarsko, Ing. Pavel Benda o výsledcích jednání se zástupci Ředitelství silnic a dálnic v této věci. Následně byl dohodnut tento postup prací:

1. Ředitelství silnic a dálnic zaměří nestabilní skalní bloky pomocí laserového scanneru pro přesný výpočet místa případného dopadu těchto skalních bloků.

2. ŘSD zároveň dle tohoto výpočtu připraví na silnici mezi Hřenskem (CZ) a Schmilkou (D) tzv. dopadové lůžko, které bude ohraničeno betonovou bariérou a vyplněno pískem pro utlumení rázové síly a odrazového efektu.

3. Skalní četa Správy Národního parku Českého Švýcarska následně očistí skalní blok, odstraní menší nestabilní skalní jednotky a instaluje měřící čidla pro sledování pohybu těchto skalních bloků.

4. Měřící čidla budou napojena na semafory, které v případě akutního nebezpečí řícení skalních bloků zastaví provoz na silnici ve sledovaném úseku.

V případě, že během výše uvedených prací nedojde k nepředvídatelným změnám, bude silniční provoz obnoven do konce září.

Pro zajištění maximálního bezpečného provozu byl Českou geologickou službou zpracován oponentní nezávislý odborný posudek, který má Ředitelství silnic a dálnic k dispozici.

Společným cílem všech zainteresovaných stran je obnovit bezpečný provoz na silnici Hřensko (CZ) – Schmilka (D) prozatím alespoň v jednom jízdním pruhu a zmírnit tak ztráty podnikatelů v oblasti cestovního ruchu, které sebou uzavření této silnice přineslo.

Další podrobné informace vám přineseme v průběhu dalších týdnů.

/fotka aktualne.cz/