weby pro nejsevernější čechy

Založení Bílé zahrady Na Kopečku

sobota, 18.9. 2010
od 9 hod do asi 18 hod
(s polední přestávkou a občerstvením)
Plánujeme odstranění náletů, broušení a natírání železných plůtků,
likvidace pařezů, natírání obou bran, rovnání terénu
– a sázení prvního keře, čímž zahájíme založení Bílé zahrady.
Večer od 18 hod jsou všichni zvaní na táborák na farní zahradu.
Sebou vemte prosím pracovní šaty, pokud možno pracovní rukavice
a samozřejmě lepší počasí!