weby pro nejsevernější čechy

Rumburskou radnici čekají personální změny

Vládou avizované omezování finančních prostředků ve státní správě se citelně dotkne všech městských a obecních úřadů, včetně rumburské radnice. Od příštího roku bude muset státní správa počítat s úsporou 17,4 procenta z celkové částky na mzdy zaměstnanců, což v konečném důsledku znamená snižování jejich počtu.  

Podle tajemnice Městského úřadu v Rumburku Dagmar Žákové se kvůli úspoře necelých pěti milionů korun bude muset propustit z úřadu patnáct až dvacet zaměstnanců.

Je to velmi nešťastné opatření,“zdůrazňuje Dagmar Žáková.„Úřad musí zajistit, že veškerá agenda, všechny úkoly, předpisy, směrnice, zákony a vyhlášky budou řádně provedeny v daném rozsahu a zákonném termínu, a hlavně, že úředník bude občanům a návštěvníkům úřadu plně k dispozici, což bude s ohledem na takto velký úbytek zaměstnanců velmi obtížné.Už takhle je tlak na obyčejného úředníka příliš velký a po zavedení těchto změn bude situace daleko horší. A netýká se to jen Rumburku, ale celé státní správy,“varuje rumburská tajemnice a dodává, že takováto opatření nelze dělat plošně a nesystémově.„Kroky vlády vedou k destabilizaci celého systému, na což doplatí nejen jednotlivé radnice, ale systém jako takový, který má sloužit především občanům, aby setkání se státní správou pro ně bylo co nejméně obtížné a aby bylo co nejvíce profesionální a lidské. S těmito změnami to ovšem půjde velmi těžko,“dodává Žáková.

Za více práce, méně peněz

Současná situace vyvolává na úředníky městských a obecních úřadů velký psychický tlak. Nesmyslně bobtnající administrativa diktovaná a požadovaná z ministerstev, narůstající právní zmatky, snižující se objem času na jednání s občany a klienty, zvyšující se nároky na kvalifikaci a vzdělávání, mnohdy neoprávněná kritika ze strany veřejnosti, populistické a často nesmyslné výkřiky politiků, mediální masírování, a nakonec i existenční nejistota, to vše dneska ničí každého zaměstnance státní správy. A blýskání na lepší časy se určitě nechystá, spíše naopak.

Vláda chystá takové změny zákoníku práce a systému odměňování, které povedou k tomu, že ti úředníci, kteří zůstanou, budou dělat dvakrát tolik práce za daleko méně peněz. Již několik posledních let není žádným tajemstvím, že platy rumburských úředníků nejsou nijak vysoké, a že již není kde jim brát. Takže tato opatření je mohou dostávat mnohdy do obtížných životních situací, “přiznává s obavami tajemnice úřadu Žáková.

Etika, morálka, cigarety

Přesto, že úředníky čeká v nejbližších letech nelehké období, nároky tajemnice rumburské radnice na jejich kvalitu se zvyšují. Již od října by jejich docházku měl sledovat elektronický docházkový systém, lidově řečeno, elektronický vrátný nebo ještě lidověji „píchačky“, daleko přísněji se dodržuje zákaz kouření na pracovišti, ale i chování úředníků ve vztahu k veřejnosti.
„Na rumburské radnici budeme v nejbližších dnech přijímat Etický kodex, který vychází z Etického kodexů zaměstnanců ve státní správě, a jehož dodržování budeme důsledně po našich zaměstnancích požadovat,“vysvětluje Dagmar Žáková. „Jeho porušování bude vnímáno stejně jako porušování Zákoníku práce a bude důvodem ke kárnému řízení,“dodává.

Stejně tak bude velký prohřeškem kouření na pracovišti, o alkoholu ani nemluvě.

Kdo bude první?

Dagmar Žáková zatím odmítá prozradit, kteří zaměstnanci budou propuštěni a kdy. „To zatím nemohu říct, protože na rozdíl od vlády, my nemůžeme jednat nesystémově a nepředloženě. Nemůžeme propustit zaměstnance, který je nezastupitelný, nemůžeme propustit ty, kteří jako jediní na úřadu mají vzdělání a ze zákona pověření pro výkon daného úkolu státní správy, nemůžeme se zbavovat lidí kvalitních a potřebných. Jsme ve fázi, kdy budeme hodnotit každého zvlášť, jeho pracovní morálku a kázeň, jeho vytížení, přínos radnici a tomuto městu. Musíme zjistit, zda jeho agendu bude moci převzít někdo další celou, nebo jestli ji budeme muset rozdělit mezi více úředníků. Přesto však předpokládám, že vzhledem k razantním krokům Nečasovy vlády proběhne první vlna propuštění již na podzim tohoto roku,“ dodává tajemnice Městského úřadu Rumburk.