weby pro nejsevernější čechy

Benefiční koncert pro Loretu v Rumburku

V Loretě v Rumburku v těchto dnech vrcholí letošní restaurátorské
práce. Restaurátoři jsou do pátku 1. 10. 2010 k vidění při retuších na bočním schodišti
Svatých schodů a v přilehlé kapli Kalvárie, kde instalují sochařskou výzdobu. Při práci je
mezi 10.00 až 17.00 hod. mohou sledovat i návštěvníci objektu. Na obnovu maleb mohou
přispět také posluchači Benefičního koncertu pro Loretu, při němž zazní díla skladatelů ze
Šluknovska z 18. a 19. století. Koncert se uskuteční v sobotu 2. 10. 2010 od 17.00 hod.
v klášterním kostele sv. Vavřince v Rumburku. Houslový koncert Franze Antona Ernsta
a Josepha Schuberta v podání Komorního orchestru hudebníků Šluknovska se odehraje
pod taktovkou Zdeňka Krause, dlouholetého violisty Národního divadla v Praze. Vstupné je
dobrovolné a jeho výtěžek bude věnován na restaurování nástropních maleb v Loretě v roce
2010.

„V roce 2010 se uskutečnily stavební a restaurátorské práce ve výši 1 060 000 Kč,“ vysvětluje páter
Mgr. Jozef Kujan SDB ze salesiánské komunity, která spravuje římskokatolické farnosti v Rumburku,
Jiříkově a okolí. Největší část prostředků bude použita na restaurování nástropních a nástěnných
maleb a trvalé sochařské výzdoby Svatých schodů. V průběhu letních měsíců byla rovněž dokončena
hrubá elektroinstalace v křížové chodbě. Obnova barokního skvostu severních Čech probíhá v roce
2010 za podpory Ministerstva kultury ČR, Ústeckého kraje, Města Rumburk, Biskupství litoměřického
a Římskokatolické farnosti – děkanství Rumburk. O záchranu památky usiluje od roku 1996 vlastník
objektu, Římskokatolická farnost-děkanství Rumburk.