weby pro nejsevernější čechy

V Rumburku byla objevena ojedinělá letní kolonie netopýrů

Obyvatelé domu v Dolní ulici v Rumburku byli v červenci letošního roku překvapeni větším výskytem netopýrů na půdě jejich domu. Upozornili na ně pracovníka Národního parku České Švýcarsko v Krásné Lípě Jakuba Judu, který spolu s Otou Fabiánkem provedl předběžný průzkum, při němž nalezli v podkrovním prostoru zhruba sto jedinců netopýra hvízdavého.  

Protože nebylo vyloučeno, že by se mohlo jednat o vzácnějšího netopýra nejmenšího, byl odebrán vzorek pro určení DNA netopýrů, jehož výsledky nejsou dosud známy. Vzhledem k tomu, že se chystá rekonstrukce domu, která by mohla netopýry ohrozit, došlo ke schůzce vedoucího technického úseku SBDO Průkopník, stavebního dozoru firmy Spiders, která provádí opravu domu a předsedy bytového společenství, při které byly domluveny stavební postupy pro zachování letního úkrytu netopýrů. Především zůstal zachován vstup do úkrytu a opravy části domu byly posunuty až na září, kdy již byli netopýři pryč.

Podle Jakuba Judy je tento postup výborným příkladem toho, jak lidé i netopýři mohou žít spolu pod jednou střechou. Současně ukazuje, že vhodná rekonstrukce domu umožní netopýrům mít v domě i nadále úkryt. Letní kolonie v domě v Dolní ul. je zajímavá ještě něčím. „Co se týče počtu kusů v kolonii, ze všech známých kolonií netopýra hvízdavého na Šluknovsku je to ta největší. V republikovém měřítku můžeme říct, že se jedná o kolonii spíše průměrnou. Některé jiné druhy netopýrů, např. netopýr velký vytváří kolonie i o 600 kusech a více. Jiné druhy zase menší kolonie o deseti kusech,“ doplnil Jakub Juda.

Co si představit pod pojmem letní kolonie? Jedná se o úkryt, v němž se shromažďují především samice a přivádí zde na svět mláďata. Letní kolonie vznikají v červnu a zanikají v srpnu. Netopýři si jako letní úkryty občas vybírají i lidská sídla, protože jim dostatečně nahrazují jejich původní úkryty, kterými byly dutiny ve stromech a skalní štěrbiny. „Domy se houfně zateplují a současné stavební provedení staveb netopýrům neumožňují nacházet v lidských stavbách úkryt. Mnohdy se stane, že díky stavebním úpravám, prováděným často v létě, jsou netopýři uvězněni uvnitř svého úkrytu, a dojde tak k zániku celé kolonie. Netopýři mívají většinou jedno, maximálně dvě mláďata do roka a jejich úmrtnost je velmi vysoká. Dojde-li k zániku letní kolonie, nahrazuje se usmrcený počet netopýrů několik let, spíše desetiletí,“vysvětluje Juda. Závěrem vyvrací časté obavy. „Netopýři jsou hmyzožravci. Nemají hlodáky jako myši. Nemohou tedy rozkousat polystyrenové obložení domu, ani žádné jiné konstrukční prvky stavby. Jejich zuby jsou uzpůsobeny pouze k lovu a pojídání hmyzu. Na čemkoliv jiném by si své zuby vylámali,“ uvedl Jakub Juda.