weby pro nejsevernější čechy

Zatančíme si?

Lidé s postižením každý den zažívají spoustu omezení.  Musejí se potýkat se svým handicapem, ale i s tím, jak jsou vnímáni okolím. Jsou proto rádi v kolektivu svých, ale zároveň by se chtěli začlenit do normálního běhu života a užívat nejen jeho strastí, ale i radostí. Ve Šluknovském výběžku se o takové začleňování do společnosti snaží Agentura Pondělí.  

„Jednou z akcí, kterou agentura pravidelně pořádá, jsou diskotéky,“ vysvětluje Lenka Chroustová, koordinátorka volnočasových aktivit v agentuře, „nejprve jsme je pořádali v restauraci Hvězda, pak jsme se přemístili do restaurace na koupališti. Chtěli bychom tímto majitelům poděkovat, že nám jednou za čas rezervují odpoledne pro naše klienty a to bez nároku na pronájem.“

Jednou za rok si klienti agentury mohou zatancovat v obleku na plese, který se pro ně pořádá v Krásné Lípě. Zájemci mají dokonce možnost chodit na taneční hodiny, které jsou přizpůsobeny jejich schopnostem.

„O takové aktivity je velký zájem,“ říká ředitelka agentury Monika Lampová, „pro nás je běžné, že v dospívání chodíme na kurzy tance, že si občas vyrazíme na diskotéku, ale lidé s postižením takové možnosti nemají. I když je pravda, že ve službě Podpora samostatného bydlení máme jednu uživatelku, která chodí sama.“