weby pro nejsevernější čechy

Od svatého Martina je silnice Hřensko – Bad Schandau opět otevřena

Včera 11. Listopadu od 15 hodin je více než po 2 měsících opět znovu ZPRŮJEZDNĚNA SILNICE HŘENSKO – STÁTNÍ HRANICE číslo I/62.Doprava na silnici je vedena jedním jízdním pruhem, kde platí pravidlo „Přednost protijedoucích vozidel“. Od Ředitelství správy silnic a dálnic jsou nainstalována měřící čidla s napojením na semafory, které v případě akutního nebezpečí řícení skalních bloků zastaví provoz na silnici ve sledovaném úseku. Auta projíždí podél speciálně vybudované ochranné zdi tzv. dopadového lůžka, které je ohraničeno betonovou bariérou a vyplněno pískem pro utlumení rázové síly a odrazového efektu.(fotka http://www.rozhlas.cz/)