weby pro nejsevernější čechy

K prosincovým požárům na Šluknovsku dojít nemuselo

Patnáctý prosinec, šest hodin ráno. Bývalé kino v Lipové je v plamenech. Na místě zasahují desítky profesionálních i dobrovolných hasičů. Osm lidí včetně čtyř malých dětí vybíhá z domu jen s tím, co mají na sobě. Zachránili pouze holé životy, jinak vše lehlo popelem- oblečení, doklady, peníze, veškeré zařízení domu, dokonce i vánoční hračky, připravené pod stromeček. Požár byl tak silný, že zničil statiku domu, propadlo se celé jedno podlaží a střecha a ještě několik dní po tragédii sem museli hasiči zajíždět požár dohašovat. Škody jdou do milionů, a dům nebude možné zachránit. Bude muset být zdemolován.Příčina požáru – vzplanutí trámu v komíně.

Jen o den dříve, 14. prosince v jedenáct hodin večer, byli hasiči přivoláni k požáru do ulice Stanko Vodičky v Rumburku. K zásahu vyjely tři vozy SDH Rumburk a jedno vozidlo HZS Varnsdorf. Majitel domu však stačil zabránit katastrofě ještě před příjezdem hasičů, když se proboural skrz zeď a svépomocí uhasil doutnající trám. Hasiči zkontrolovali ohnisko požáru, zvětšili díru ve zdi a provedli proměření teplot. Majiteli zakázali topit, dokud nebude provedena kontrola kominíkem a dokud nebude komín řádně opraven. Tentokrát vše dopadlo dobře. Příčina požáru je zřejmá, vzplanutí trámu v komíně.

Požár roubenky v Doubicích. 26. prosinec, 3.39 hod. K požáru starého podstávkového domu vyjíždí rumburští hasiči se dvěma vozidly a společně s hasiči z celého okolí se s obtížemi probojovávají mrazem a náledím k místu zásahu. V době příjezdu byl již celý objekt v plamenech. Majitel domu stihl včas utéct, ale z domu a ani ze zaparkovaného automobilu v garáži mu nezůstalo vůbec nic. Jednotka prováděla hasební práce a rozebírala konstrukci domu pomocí sekyr a hák až do šesté hodiny večer, kdy byl konečně požár zlikvidován. Podle prvního šetření vznikl požár kvůli netěsnosti odvodu spalin od kamen.

Úterý 18. ledna v 16. 55 hod. vyjíždějí hasičské jednotky PS Šluknov, SDH Brtníky a Rumburk k požáru rodinného domku ve Starých Křečanech. Hořelo uvnitř domku kolem komína. Majitel ještě před příjezdem hasičů uhasil dvířka od komína, která byla překryta dřevem. Na hasiče už zbyly jen další hasební práce. Komín měl majitel nedostatečně vyčištěn. Škoda byla předběžně odhadnuta na 2 tisíce korun, zachráněný majetek má však hodnotu přibližně jeden milion korun. Příčina požáru? Opět komín.

Všechny tyto požáry byly zcela zbytečné, kdyby komíny a kouřovody těchto domů nebyly ve špatném technickém stavu. Na tento problém již několik let poukazují hasiči. „Technické závady na komíně jsou jednou z nejčastějších příčin požáru celého domu. A následky bývají tragické,“ upozorňuje požární preventiva a velitel varnsdorfských hasičů Jiří Sucharda a pokračuje: „Jen v roce 2009 vzniklo závadou topidel a komínů přes 400 požárů. Stačí praskliny ve zdivu, nekvalitní palivo, ucpaný komín nebo zahoření sazí a neštěstí je na světě,“ vysvětluje.

Přitom stačí velice málo, co může v rámci prevence každý majitel domu udělat. Pozvat si jednou za rok odborníka na kontrolu komínu. „Od nového roku vstoupila v platnost nová vyhláška, která upravuje povinnosti vlastníků domů při čištění a údržbě komínů, odborně řečeno, spalinové cesty. Podle tohoto nařízení si dnes již každý může komín vyčistit sám, ale jednou za rok si musí pozvat kominíka na kontrolu. Ta stojí přibližně tři sta korun, ale za záchranu celého domu taková malá částka určitě stojí za to,“ vysvětluje Jiří Sucharda. Kominík pozná, jestli je komín v pořádku a na závady upozorní. Záleží pak na zodpovědnosti každého majitele domu, jestli je odstraní dřív, než se stanou příčinou katastrofy.

Jistým řešení, jak přimět majitele domu, aby komíny kontrolovali a opravovali, by mohl být tlak ze strany pojišťoven. Pokud by odmítly proplatit pojistku tomu, kdo tyto povinnosti porušuje, zakrátko by si jen málokdo dovolil tato pravidla nerespektovat,“ navrhuje Jiří Sucharda.

Ale to asi hned tak fungovat nebude. Například Česká pojišťovna, podle jejího tiskového mluvčího Tomáše Zavorala, žádné takové opatření nechystá. „V rámci šetření orgánů hasičského záchranného sboru (HZS) a pojišťovny se vždy hodnotí, zda příčinou vzniku požáru bylo zanedbání základních zákonných, ale i smluvních povinností, a jaký vliv měl konkrétní stav komínu na vznik požáru, zda k němu došlo z úmyslu či nedbalosti. Pokud by tedy pojistná událost vznikla v přímé souvislosti se zanedbáním péče o komín, je každý případ posuzován individuálně a v některých případech může dojít i ke krácení pojistného plnění,“uvedl Tomáš Zavoral. Zdůraznil také, že Česká pojišťovna nemá ve svých pojistných podmínkách přesně specifikovanou četnost revizí komínů a zatím ani neuvažuje o tom, že by pojistné podmínky v souvislosti s novou legislativou měnila.

Záleží tedy na každém majiteli domu, jestli hodlá riskovat nebezpečí požáru, zničení nebo ztrátu domu a ohrožení svého života. Přitom stačí jen tak málo, a jen jednou ročně.