weby pro nejsevernější čechy

Policie informuje

V měsíci březnu došlo v děčínském okrese ke dvěma změnám týkajícím se policejních služeben, o kterých bychom touto cestou rádi informovali veřejnost. První změna se týká skupiny dopravních nehod, která byla z Jiříkova přesunuta do Rumburku na adresu: Horní Jindřichov, Rolnická 1, Rumburk 2. Druhá se týká služebny ve Hřensku, která byla dočasně přesunuta na obvodní oddělení do Děčína. Od středy devátého března již plně funguje na svém původním místě.