weby pro nejsevernější čechy

Jak je to s tou radioaktivitou

V životním prostředí se přirozeně vyskytují některé prvky, které jsou radioaktivní. Nejvýznamnějšími jsou nejtěžší prvky jako uran (izotopy uranu 238U a 235U a produkty jejich rozpadu), thorium (izotop 232Th a produkty jeho rozpadu) a potom i některé lehčí prvky jako draslík, respektive jeho izotop 40K, nebo rubidium (izotop 87Rb). Dále sem patří, i když oproti výše zmíněným mají jen nepatrný význam, radioaktivní izotopy, které vznikají interakcí horních vrstev atmosféry s kosmickým zářením, např. izotop uhlíku 14C…. píše Jan Borovička na svém blogu na idnes. Je o zajímavé, shrnující a poučné.

Víc je tady.