weby pro nejsevernější čechy

Fefíkova glosa

Tak mám pochybnosti, jestli jsme upálili ty správný čarodějnice.