weby pro nejsevernější čechy

Šlukonovský výběžek je jako Kanada, stal se cílem sociálně nepřizpůsobivých

Potkali jste poslední dobou nové sousedy a bylo jich větší než malé množství? Není divu. Například do Šluknova přibylo od začátku letošního roku na tři stovky nových obyvatel, kteří jsou přihlášení k trvalému pobytu, odhaduje se, že stejné množství je nepřihlášených. Podobné „přírůstky“ zaznamenávají i další města a obce ve výběžku.

Co se to děje, co sem táhne nové obyvatele?

Že by přišli hledat práci do oblasti, kde nezaměstnanost atakuje patnáct procent? Nenechte se vysmát!

Jak funguje tenhle model? Můžeme spekulovat, že soukromá firma nakoupí domy a byty (dotace na sociální bydlení?). Velká města, která se chtějí zbavit sociálně nepřizpůsobivých obyvatel, je vybaví nájemným (příspěvek na bydlení?) na dva měsíce dopředu, takže dojde k menšímu stěhování národů. Noví obyvatelé dotanou dekrety na byty ve městech nových, například v těch výběžanských. Tato města, bohužel, nemají žádnou možnost jak tyto obyvatele odmítnout. Takže se starejte.

Jaký má význam tahle rošáda?

„Sociální podnikatel“ vydělá nějakou pětku, v městech, odkud naši noví sousedi přišli, „vyřešili“ problém s nepřizpůsobivými, a i když to nebylo zadarmo, získali politické body.

Jak prosté.

Co to bude znamenat pro výběžek, který nikdy nebyl pro Ústecký karj a ni pro tenhle stát prioritou, je těžko dohlédnout, ale už v současné době je jasné že dochází k vyššímu nápadu kriminální činnosti, ochromená policie, která nemá často ani na benzín a kterou čeká čeká nějaká další reorganizace (čti propouštění), může maximálně zapisovat (když jsou k dispozici tonery a papíry) k čemu a kde došlo, starousedlíci, kteří se tu nějak snažili přežít a zvyšovat komfort života jako takového, začnou brzy hledat, kde nechal tesař díru a budou se chtít zbavit majetku, dokud má ještě nějakou cenu, aby nedopadli stejně jako ti, kteří sousedili s vybydlenými částmi Teplic, Mostu a dalších, podobně postižených oblastí.

Nelze vyloučit ani plán Bé, tedy nárůst aktivit extrémních a extremistických organizací, které budou ochotny vzít další vývoj do svých rukou, když stát selhává.

V každém případě jsme se už teď dostali do bodu, který nedovoluje návrat do původního stavu.

{module situace ve vybezeku}

A JEŠTĚ JEDNOU NA TOTO TÉMA ->