weby pro nejsevernější čechy

Fotografie českých a moravských synagog jsou k vidění v Loretě v Rumburku

Výstava České a moravské synagogy je do července 2011 přístupná v ambitu Lorety v Rumburku. Výstava vznikla před pěti lety při příležitosti 100. výročí založení Židovského muzea v Praze. Fotografická dokumentační výstava s českými, anglickými a německými doprovodnými texty přibližuje 24 synagog na území České republiky. Téměř tři desítky výstavních panelů byly připraveny ve spolupráci Českých center a Židovského muzea v Praze. V rumburské Loretě je výstava fotografií přístupná od 1. 6. do 9. 7. 2011, od úterý do soboty mezi 10.00-17.00 hod. Pořádá ji Římskokatolická farnost – děkanství Rumburk. Vstupné je 30 a 15 Kč. „Slovo synagoga pochází z řečtiny a znamená shromáždění. Je místem i symbolem veřejného náboženského života židovské obce. Synagoga plnila i funkci prostoru vyučování náboženského zákona, shromaždiště pro veřejná jednání obce a rabínského soudu. Hlavním cílem výstavy je upozornit širší veřejnost a návštěvníky ze zahraničí na architektonické skvosty, které se v Čechách a na Moravě nacházejí,“ řekla kurátorka výstavy Blanka Rozkošná. Na počátku 20. století stávalo v Čechách, na Moravě a ve Slezsku více než 400 synagog. Do dnešních dnů jich zůstalo stát přes dvě stě. Nejstarší dochovanou synagogou v Čechách je Staronová synagoga v Praze z poslední třetiny 13. století. Výstava přibližuje mimo jiné i rekonstruovanou synagogu v Děčíně a Úštěku.