weby pro nejsevernější čechy

Kos černý (Turdus merula); varianta prasák