weby pro nejsevernější čechy

Výstava o křížových cestách Šluknovska se představuje v Sasku

Česko-německá výstava „Křížové cesty Šluknovska“ se z rumburské Lorety přesunula do kostela Nanebevzetí Panny Marie (Kirche Mariä Himmelfahrt) v saském Leutersdorfu.

Vernisáž výstavy proběhla v neděli 5. 6. 2011 za účasti desítek návštěvníků. Doprovodila ji komentovaná prohlídka s autorkou výstavy Ivou Jaburkovou. Příběhy 14 křížových cest, vybudovaných v průběhu 18. až 20. století v obcích Šluknovského výběžku, jsou doplněné o aktuální a dobové fotografie a situační plány. V katolickém kostele v ulici Aloys-Scholze v Leutersdorfu jsou k vidění do 22. 7. 2011. Výstava je přístupná od pondělí do pátku mezi 9.00-12.00 h., v neděli pak od 14.00 do 16.00 h. Vstupné je dobrovolné. Výstavu připravila Římskokatolická farnost – děkanství Rumburk a Röhmisch- katholische Pfarrei Mariä Himmelfahrt z Leutersdorfu za finanční podpory Evropské unie v rámci Fondu malých projektů Euroregionu Nisa a Česko-německého fondu budoucnosti. Výstava o křížových cestách Šluknovska se letos představí ještě v Dolní Poustevně, Ústí nad Labem a Šluknově.

Farníci z katolické farnosti „Mariä Himmelfahrt“ v Leutersdorfu mají ke křížovým cestám z nedalekého Šluknovska blízký vztah. Procházejí je v postním období při pobožnosti křížové cesty. V krajině převážně evangelického Saska bylo vybudováno jen minimum křížových cest. Ve Šluknovském výběžku bylo křížových cest díky specifickému historickému vývoji regionu v 17. a 18. století vybudováno více, než bylo běžné v jiných oblastech České republiky. Na jejich vzniku se podíleli nejvýznamnější malíři, sochaři, kameníci a řezbáři Šluknovska. Ojedinělé jsou různorodým uměleckým ztvárněním. „Dodnes můžeme obdivovat, jak jsou citlivě zasazeny do krajiny. Kromě tradičních 14 zastavení křížové cesty, vyprávějících příběh Ježíše od odsouzení až po ukřižování, zahrnovaly i další kaple, studánky a umělé jeskyně. Některé křížové cesty mají charakter rozsáhlejších pašijových cest a ztvárňují Ježíšovo utrpení již od Poslední večeře a modlitby v Getsemanské zahradě,“ uvedl farář P. Jozef Kujan, ředitel salesiánské komunity, která spravuje katolické farnosti v Rumburku, Jiříkově a okolí. O výstavbu křížových cest se v 18. až 20. století zasloužili původní němečtí obyvatelé regionu. Část křížových cest byla po poválečné devastaci opravena po roce 1989, zbylé dosud čekají na opětovné probuzení k životu.