weby pro nejsevernější čechy

Větrný mlýn Světlík, TIP NA VÝLET

Na břehu stejnojmenného rybníka severně od Horního Podluží, můžete narazit na zajímavou místní raritu.Stojí zde větrný mlýn holandského typu, dnes již jediný, takto zachovalý v Čechách.

Byl postaven v roce 1843 v německé osadě Lichtebberg (Světlík) a fungoval až do konce 2.sv.války.Po odsunu němců byla osada ,kde stálo asi 30 stavení, hospoda a pekárna zbourána, a od té doby mlýn pustl .Jeden čas fungoval ještě jako ubytovna pro turisty, ale čím dál víc se z něj stávala ruina.Teprve po roce 1989, po vyjasnění vlastnických vztahů, začal současný majitel s postupnou ranovací a tím i záchranou.

Mlýn je zděný,válcového tvaru ,vysoký 14m s jehlanovou plechovou střechou.Ta je uložena na kovovém věnci na válečcích, což umožňuje přes převodové soustrojí její otáčení.Má 5 perutí (lopatek) vybavených dřevěnými žaluziemi, které se dají mechanicky natáčet podle síly větru.Ve 2.patře jsou na masívní dřevěné podlaze,která je podepřena žulovým sloupem, 3 zachovalá kamenná mlýnská kola.Ta poháněla transmise z hlavní svislé hřídele.Ve 3.patře jsou kompletně zrenovovány palcová kola dřevěných převodů ,brzda vodorovné hřídele a části krovu.

Objekt není narušen žádnými necitlivými stavebními úpravami a pan majitel zde od roku 2002 provádí náročnou rekonstrukci, tak aby mlýn jako ojedinělá technická památka zůstala plně funkční a byla zachována i pro budoucnost.

Víc informací na webu vetrny-mlyn-svetlik.com/