weby pro nejsevernější čechy

Naštěstí je tu ještě swing FOTOREPORT

V tom zmatku by si člověk ani nevšiml, že si to na poslední chvíli přihasilo léto, že je hezky a že existují i jiné věci než řešení složitých bezpečnostních situací. Na doubické Fabrice se zase jednou sešla muzikantská partička k intenzivnímu soustředění a svůj pobyt uzavřela koncertem. Tentokrát se jednalo o Harm Core Jazzband z Práglu, který hraje opravdu staré pecky, převážně z dvacátých a třicátých let minulého století. Pozoruhodná je historie tohoto souboru, protože všichni členové se dali před nějakými čtyři roky na gymnáziu Jana Keplera a to způsobem pozoruhodným. Jak vzpomíná kapelník (a profesor na zmiňovaném gymnáziu) Václav Harmáček, bylo to nějak takhle: orchestr vznikl na semináři o vývoji jazzu, když si vyučující (shodou okolností já) chtěl ulehčit přípravu na zmiňovaný předmět a po rekognoskaci, kdo jaký nástroj ovládá, navrhl frekventantům „že bychom si mohli něco zahrát. A to se jim zatím daří velice, jak přesvědčili diváky v Doubici, ale vloni třeba na zájezdu v Novém Yourku. Já bych je mohl poslouchat každý úterý. Tady je pár fotek.