weby pro nejsevernější čechy

Rumburští sociální demokraté nabídli Josefu Mašínovi prostor na shromáždění

Rumburská sociální demokracie, která svolává na páteční 17. hodinu na Lužické náměstí v Rumburku shromáždění, nabídla Josefu Mašínovi možnost aktivně se zapojit. Pan Josef Mašín, který zastupuje občanskou iniciativu Občanský odpor Rumburk, svolal začátkem tohoto týdne do Rumburku na Lužické náměstí demonstraci proti násilí a kriminalitě ve Šluknovském výběžku. Městský úřad demonstraci zakázal, protože zde již byla nahlášena akce místní organizace ČSSD. Její organizátoři však nabídli Josefu Mašínovi možnost se shromáždění aktivně zúčastnit.

Jednání s panem Mašínem vyvolal místopředseda rumburských sociálních demokratů Darek Šváb, který k němu uvedl: „Vidím jako nutnost komunikovat se všemi, kterých se problém dotýká a tedy i s panem Mašínem. Je důležité mluvit o problému, který tu máme a vzájemně se poslouchat. Zjistili jsme, že obě strany mají stejný názor na současnou bezpečnostní situaci na Šluknovsku, a proto v tuto chvíli považujeme za samozřejmé a žádoucí, aby iniciativa Občanský odpor Rumburk, reprezentovaná panem Mašínem, mohla své názory prezentovat i na tomto shromáždění.“

Více jak hodinové jednání se konalo v pozdních nočních hodinách a kromě Darka Švába a Josefa Mašína se ho zúčastnil i předseda rumburské ČSSD Ladislav Pokorný a Jaroslav Foldyna, předseda okresní organizace strany.

„Došli jsme ke shodnému závěru, že největším problémem Šluknovského výběžku je extremní nárůst romské kriminality, který začal běžným obtěžováním života, ať již verbálními útoky a drobnými krádežemi, až po otevřené projevy násilí, které vyvrcholily v posledních dnech rasisticky motivovanými útoky a loupežemi za bílého dne,“ uvedl Darek Šváb. Problémem Šluknovska tedy dnes jistě není nárůst extremismu. Volání veřejnosti po radikálním a rychlém řešení nárůstu romské kriminality a rasově motivovaných útoků je důsledek nezvládnutí situace ze strany veřejného sektoru.

Obě strany chtějí společně využít tohoto setkání jako formy upozornění na problém nejen Šluknovského výběžku, ale celé společnosti, které by mělo být především vzkazem pro vrcholné politiky tohoto státu, aby se touto problematikou začali systematicky a co nejrychleji zabývat a řešit ji.

Dnešní shromáždění má být podle pořadatelů z ČSSD otevřené všem lidem a všem názorům. „Všichni, kdo budou chtít říci své stanovisko, musí dostat prostor, i když to bude stanovisko, které by mohlo být třeba i nepříjemné rumburské radnici a její reprezentaci,“ uvedl Darek Šváb. „Jsme si vědomi, že lidé chtějí diskuzi a dialog, a proto chceme, aby lidé mohli volně projevit své názory. Nejde nám o politický kapitál. Na druhou stranu ale apelujeme na to, aby tyto projevy byly prosté vší agrese, útoků verbálních i osobních a jiných násilnických excesů. Chceme problém řešit a ne dělat již tak vypjatou situaci mezi lidmi na Šluknovsku ještě horší,“ řekl Ladislav Pokorný.

O moderování podvečerního shromáždění byl požádán Jaroslav Foldyna, který toto přijal.

Mgr. Ladislav Pokorný v.r. Darek Šváb v.r.

předseda MO ČSSD Rumburk místopředseda MO ČSSD Rumburk

V Rumburku dne 26.srpna 2011.