weby pro nejsevernější čechy

Tisková zpráva z jednání hejtmanky Vaňhohvé se starosty výběžku

V souvislosti s eskalací problémů s nepřizpůsobivými přistěhovalci na Šluknovsku navštívila starosty hejtmanka Jana Vaňhová, aby jim prezentovala balíček legislativních opatření, který připravil proti extrémistickým projevům Ústecký kraj. Hejtmanka mluvila se starosty také o krajské strategii prevence kriminality a sbírala podněty ke své plánované schůzce s ministram vnitra.

Na setkání starostů byli přizváni také zástupci Ministerstva vnitra, Ministertva práce a sociálních věcí, Policie ČR a agentury pro sociální začleňování. Jitka Gjuričová z MV řekla, že záležitosti by se měl věnovat nově zřízený vládní zmocněnec, který by působil jako prostředník mezi jednotlivými ministerstvy, krajem a obcemi.
Cenným přínosem pro starosty bylo vystoupení ředitele Městské policie v Litvínově Martina Kliky, který se svým týmem představil projekt Nulová tolerance a další opatření, jež byla aplikována v Janově při obdobně vyhrocené situaci. Starostové tak dostaly rady prověřené praxí v další sociálně vyloučené lokalitě Ústeckého kraje.
Jak připomněla hejtmanka Jana Vaňhová: „Sociálně vyloučených lokalit je v Ústeckém kraji 63 a žije v nich 22 tisíc lidí. Proto je třeba situaci řešit systémově, a to příčiny, ne jen důsledky. V těchto oblastech se potýkáme se sníženou bezpečností a rostoucí kriminalitou. Existují však i další hrozby související s výskytem sociálně vyloučených lokalit. Rizikem jsou pravicoví extremisté, kteří staví na populismu, využívají špatné vymahatelnosti práva a profilují se jako ochránci obyčejných a slušných lidí. Ve své podstatě ale podporují občanské nepokoje a narušují svým působením klidné soužití, a hlavně konstruktivní řešení problematiky sociálně vyloučených lokalit.“
Starostové po skončení celé setkání hodnotily jako přínosné, v diskuzi zazněly další návrhy na možné legislativní úpravy a hejtmanka slíbila podporu regionu při svých dalších jednáních s představiteli vlády.