weby pro nejsevernější čechy

Další čtyři opravené křížky zdobí České Švýcarsko

Krásná Lípa, 7.9.2011 – V průběhu srpna 2011 byla dokončena obnova dalších čtyř drobných sakrálních památek, které opravuje obecně prospěšná společnost České Švýcarsko v rámci projetu Naslouchejte hlasu venkova (Listen to the Voice of Villages). Restaurátorem Janem Fedorčákem z České Lípy byly obnoveny skalní výklenkové kaple, kovové a litinové kříže i drobné kaple v Doubici, Chřibské a Všemilech. Nově malované obrazy na plechu pochází od Michala Janovského. Restaurátory tentokrát díky archivnímu nálezu čekalo jedno velké překvapení.

Při silnici v Nové Doubici byl očištěn klasicistní pískovcový podstavec. Osazen byl novým litinovým křížem se secesním vzorem. Jedná se o záměrný protiklad. Kříž je na první pohled mladší než kamenný podstavec. Přemýšlivý návštěvník se díky tomu dozví, že kříže se časem měnily a získávaly různou podobu.

Při hojně navštěvované turistické cestě z Chřibské na vrch Spravedlnost se opravy dočkala neoklasicistní kaple zvaná původně Lischkens Kapelle. Kapli ze světlých pískovcových kvádrů dali roku 1927 vybudovat bratři Franz a Karl Lischkeovi. Odstraněna byla hustá náletová zeleň a provedeny terénní úpravy. Nová olejová malba na plechu zobrazuje Duše v očistci a Čtrnáct svatých pomocníků.

Na křižovatce silnic v Dolní Chřibské můžeme obdivovat restaurovaný skalní výklenek neznámého stáří. Nově namalovaný obraz zachycuje Navštívení Panny Marie. Na nápisovém zrcadle bylo obnoveno Boží oko, jehož pozůstatky byly nalezeny po očištění výklenku. Na své místo se vrátila i původní modrá barva orámování skalního výklenku. Ten stejně jako v minulosti kryje nová plechová stříška. Zajímavostí jsou dvě dochované rýhy po ostření meče, kterým se říká brusné plochy. Najdeme je vpravo od výklenku.

Velké překvapení čekalo na restaurátory při obnově kříže ve Všemilských folgách. Podle soupisu křížů z 19. století visely na kříži Schemmelkreuz ve Všemilech velmi neobvyklé siluety. Nově namalované postavy na restaurovaném kříži zobrazují Ježíše Krista, sv. Jana a sv. Petra spolu s jejich symboly – kohoutem a kalichem. Nenajdeme tu tradiční postavu Panny Marie a sv. Jana. Jedná se o velmi ojedinělé řešení, které nebylo nikde jinde v Českém Švýcarsku doloženo. Očištěný pískovcový podstavec s dochovanými stopami původní barevnosti kryje zeleně natřená plechová stříška.

Kromě výše jmenovaných památek již byly v rámci projektu Naslouchejte hlasu venkova opraveny také křížky a skalní výklenky v Dolním Žlebu, Chřibské, Hřensku, Růžové, Janově, Jetřichovicích, Mikulášovicích, Starých Křečanech a kaple Panny Marie Karmelské na Vlčí hoře. V letošním roce bude oprava vybraných drobných sakrálních památek v regionu Českého Švýcarska dokončena, celkem bude opraveno 27 objektů – mj. se částečné rekonstrukce dočkají i Bratrské oltáře u České Kamenice. Celková výše investice z prostředků Evropské unie je téměř tři miliony korun a je určena na záchranu a renovaci významnějších křížků, božích muk, skalních výklenkových kaplí a kapliček v našem regionu.