weby pro nejsevernější čechy

Starostové píší premiérovi. Podruhé.

Vážený pane premiére,

obracíme se opět na Vás s výzvou, týkající se návštěvy našeho Šluknovského výběžku a se žádostí, abyste pomohl řešit problémy tohoto regionu se vzrůstající kriminalitou a násilím, způsobenými skupinami nepřizpůsobivých osob, jejichž jediným zdrojem obživy, kromě sociálních dávek, jsou krádeže, loupeže a přepadávání lidí, a to i za bílého dne.

Vaše mlčení, pane premiére, v nás vzbuzuje obavy, že naše problémy buď nechcete, nebo neumíte řešit, anebo v horším případě, že nemáte zájem je řešit.

Nemůžeme se ubránit dojmu, že Vám nezáleží ani na problémech starostů měst a obcí Šluknovského výběžku, ale že Vám nezáleží ani na občanech tohoto státu, zejména těch občanů, na které nedohlédnete z oken Strakovy akademie.

Pane premiére,

v tuto chvíli se Šluknovský výběžek zmítá ve vlnách násilí a značné sociální a společenské nejistoty, která se pomalu vymyká veškeré kontrole.

Vaši návštěvu zde už neočekáváme jen my, starostové osmnácti obcí a měst Šluknovska.

V tuto chvíli zde na Vás čeká 60 tisíc občanů, zoufalých ze současné situace, frustrovaných Vaším mlčením a nezájmem, naštvaných z toho, že dosud, za poslední čtyři týdny vyhrocené situace, nepadla ani z Vaší strany ani ze strany vlády žádná jasná slova, jakým způsobem chcete a budete problémy s kriminalitou a násilím ze strany nepřizpůsobivých v tomto regionu, ale i v celé republice, řešit. 

Vážený pane premiére,

důrazně Vás žádáme, abyste v co nejbližší době přijel na Šluknovsko a hovořil s námi.

Abyste začal řešit problémy, které jsou smutným a tragickým důsledkem sociální politiky všech polistopadových vlád České republiky.

Víme, že jste po svých předchůdcích zdědil příliš velký a těžký problém, a jsme ochotni udělat vše, co je v našich silách, abychom Vám ho pomohli řešit.

Ale bez Vás to, pane premiére, opravdu nepůjde.

Stejně, jako to nemůže jít Vám bez nás, starostů a občanů této země.

Pane premiére,

žádáme Vás – komunikujte s námi, mluvte s námi a spolupracujte s námi!

Za šedesát tisíc občanů

a za osmnáct starostů měst a obcí Šluknovského výběžku

Jaroslav Sykáček Josef Zoser

starosta města Rumburk starosta Jiřetína pod Jedlovou

senátor ČR předseda Sdružení pro rozvoj Šluknovska

Martin Louka Eva Džumanová

starosta města Varnsdorf starostka města Šluknov