weby pro nejsevernější čechy

Tiskové prohlášení vedení města Varnsdorf

Vedení města se zabývalo víkendovými událostmi, především sobotní demonstrací, současnou situací ve městě a dalšími kroky, které by měly následovat v příštích dnech. Vedení města vnímá pocity občanů, intenzivně se zabývá řešením současné problematiky a je silně znepokojeno vyhrocenou situací. Zároveň vyjadřuje politování nad průběhem sobotní akce. 
Sobotní politické shromáždění Dělnické strany sociální spravedlnosti na náměstí E. Beneše bylo řádně ohlášeno a svolavatelem také na náměstí řádně ukončeno. Následný pochod nebyl ohlášen. O konání shromáždění byla informována Policie ČR, která má na starosti zabezpečení veřejného pořádku. Policie ČR vyhodnotila tuto akci jako rizikovou a tomu přizpůsobila množství policistů a policejních jednotek. 

V pátek dopoledne zasedala Bezpečnostní rada OPR Varnsdorf, která prostřednictvím všech dostupných médií ve spolupráci s PČR upozorňovala na rizikovost akce. Jelikož v možnostech vedení města není samotný zásah ovlivnit, vedení města žádalo Polici ČR, aby zásah řídila pokud možno bez násilí proti řadovým občanům – účastníkům shromáždění.

Přestože varnsdorfští občané chtěli v dobrém vyjádřit svoji nespokojenost se současnou situací, účastí v pochodu se dostali do střetu se zákonem. Následný pochod městem byl řízen přítomnými provokatéry a extrémisty, kteří zkušeně použili varnsdorfské občany jako lidské štíty. Přes opětovné výzvy PČR k rozpuštění pochodu pokračovaly provokace a útoky radikálů, které vyústily v následný zásah PČR za použití donucovacích prostředků, slzného plynu a vodního děla.

Vyzýváme proto občany, aby se připojili k další části veřejné diskuze, která se bude konat v sobotu 17. září v čase 10-12 hodin v sále kina Panorama.

Přijďte diskutovat k událostem ve městě, kde vás vedení města seznámí s již uskutečněnými i plánovanými kroky.

Na místě budou připraveny petiční archy s možností připojit svůj podpis pod DESATERO Šluknovského výběžku. Stejnou možnost budou mít občané i na webových stránkách města.

Jsme velmi znepokojeni projevy, které v naší společnosti vyvolávají nežádoucí napětí mezi majoritou a minoritou a nepomáhají řešit problém s kriminalitou jako takový. Naopak to může být zdrojem mnoha dalších problémů, které by v důsledku mohly poškodit nejen varnsdorfské občany, ale mohly by citelně a bolestně zasáhnout do života celé České republiky.

Všechny tyto události neodradily vedení města Varnsdorf od jeho dalšího úsilí a kroků, které deklarovalo již v předchozích dnech. I nadále chce razantně řešit vzrůstající kriminalitu a násilí ve městě, a to ze strany kohokoliv.

Chceme, aby byl ve městě nastolen klid a pořádek.

Vedení města Varnsdorf