weby pro nejsevernější čechy

Rumburská vycházka Malou Paříží severu

V Rumburku pokračuje cyklus vycházek za historií města. Ve čtvrtek 22. 9. 2011 se uskuteční vycházka za městskými budovami. Připomenuty budou významné budovy bank, škol a dalších veřejných budov, které byly postaveny na přelomu 19. a 20. století. Vyprávět o nich bude rumburská historička Ester Sadivová. Sraz účastníků je v 16.00 hod. před rumburskou Loretou. Účastníci si prohlédnou např. interiér někdejší chlapecké měšťanské školy (dnes základní škola v Tyršově ul.) včetně dobových architektonických plánů či bývalou odbornou textilní školu (dnes střední zdravotnická škola). Vycházka bude zakončena na Lužickém náměstí povídáním o proměnách radnice, která zde kdysi stávala. Netradiční seznámení s historií města připravuje Římskokatolická farnost – děkanství Rumburk za přispění Města Rumburk v rámci projektu (Ne)známý Rumburk. Vstupné je dobrovolné.

„Díky vyprávění se přeneseme do doby na přelomu 19. a 20. století, kdy se Rumburku přezdívalo Malá Paříž severu. Název byl spojován se stavebním rozmachem a čilým společenským životem města, v němž se v té době nacházely desítky restaurací, kaváren a vináren. Rumburk získal díky výstavným budovám téměř velkoměstský ráz ve stylu pozdního klasicismu, romantismu, novorenesance a secese. Charakter města dotvářely i četné soukromé vily, továrny,“ uvedl farář P. Jozef Kujan ze salesiánské komunity, která spravuje katolické farnosti v Rumburku a okolí.

Vycházky za historií Rumburku pořádá Římskokatolická farnost – děkanství Rumburk ve spolupráci s Oblastním muzeem Děčín, Muzeem Rumburk od roku 2010. Setkaly se s velkým zájmem veřejnosti, a proto bylo připraveno jejich pokračování. Vycházek se účastní kolem 70 zájemců. Kromě komentářů odborníků jsou připraveny i ukázky dobových fotografií a prohlídky běžně nepřístupných objektů. Poslední z letošních vycházek se uskuteční ve čtvrtek 6. 10. 2011. Účastníci si při ní prohlédnou bývalý rumburský zámek. Budova, kterou nyní využívá střední odborná škola mediální grafiky a polygrafie, není veřejnosti běžně přístupná. V pátek 21. 10. 2011 od 16.00 h. bude Jan Němec v rumburském Muzeu vyprávět o vztahu Franze Kafky k sanatoriu Frankenstein v Rumburku.