weby pro nejsevernější čechy

Co se čeká v sobotu ve Varnsdorfu

V sobotu 17. září 2011 se ve Varnsdorfu chystá další shromáždění a pochod nespokojených místních občanů. Shromáždění se podle svolavatele bude konat od 14. hodin na náměstí E. Beneše a následný pochod povede po ulicích Národní a Žitavská směrem k ubytovně Hotel Sport. Pořadatel předpokládá, že se shromáždění zúčastní 50 osob. Policie se však domnívá, že účast bude mnohem větší.

Policie průběžně sbírá a vyhodnocuje informace k chystanému shromáždění a pochodu a účasti na něm. V tuto chvíli nemůžeme vyloučit účast možná stovky pravicových radikálů. Proto bude do bezpečnostního opatření nasazeno minimálně 300 policistů. Opět reálně hrozí narušení veřejného pořádku a páchání trestných činů zejména s rasovým podtextem. Dojde-li k těmto situacím, jsme připraveni opět proti pachatelům nekompromisně zakročit.

Žádáme místní občany, kteří se chtějí shromáždění zúčastnit, aby účast na následném pochodu společně s pravicovým radikály pečlivě zvážili a nevystavovali se zbytečnému riziku, že mohou být během policejních zákroků proti pravicovým extremistům zraněni. Pokud během shromáždění dochází k páchání trestných činů a přestupků, je naší povinností zakročit. Agresivní radikály se snažíme podchytit a vyvést z davu už během shromáždění a pochodu. V okamžiku, kdy je ale nařízen zákrok, to už obvykle není možné. Zákrok ale vždy přichází až po výzvách, že bude použito donucovacích prostředků. Pokud lidé neuposlechnou, vystavují se nebezpečí, že budou předvedeni pro neuposlechnutí výzvy, anebo dokonce riskují, že mohou při použití donucovacích prostředků utrpět zranění.

Na pořádek a klid ve Varnsdorfu budou v sobotu dohlížet minimálně tři stovky policistů převážně z pořádkové služby. V případě nutnosti mohou být povolány i posily z dalších krajů. Kromě pořádkových jednotek jsou do bezpečnostního opatření zapojeni i kriminalisté, dopravní policisté, antikonfliktní tým, policisté z obvodních policejních oddělení, cizinecká policie a psovodi. Cílem bezpečnostních opatření je zabránit případným střetům účastníků shromáždění s etnickými Romy.

Na příjezdových komunikacích do Varnsdorfu budou opět zesílené policejní kontroly. Během bezpečnostního opatření v sobotu 10. září jsme při nich zajistili celkem 22 předmětů, které by mohly posloužit jako zbraně (tyče, basebalové pálky, mačetu, nože aj.)

Během bezpečnostního opatření v sobotu 10. září jsme ve Varnsdorfu předvedli celkem 37 osob. Z toho 32 bylo řešeno pro různé přestupky (nejčastěji neuposlechnutí výzvy) a 5 osob bylo obviněno z trestných činů (násilí proti úřední osobě, projev sympatií k hnutí směřujícímu k potlačení práv a svobod člověka a poškození cizí věci).

(zdroj polici cr)