weby pro nejsevernější čechy

Varnsdorfské zastupitelstvo, září 2011

Na varnsdorfském zastupitelstvu bylo živo, aktuální situace ve městě aktivovala řadu občanů, kteří přišli vznést své připomínky a někteří dokonce vyzvat vedení radnice k odstoupení z funkcí. Přizvaní hosté, poslankyně Řápková a senátor Čunek ve svých vystoupeních naopak vyzvali přítomné ke spolupráci a kooperaci v tlaku na vládu a parlament. Když přestanete chodit do ulic nestane se nic, zdůraznil třeba senátor Čunek, do Prahy je daleko a problémy by zůstalůi jenom vám. Oba dva hosté mají zkušenosti z vedení radnic a problémy s nepřizpůsobivými řešili sami. Čunek vystěhováním, Řápková tlakem na splácení dluhů třeba za cenu exekuce sociálních dávek, oba se střídavými úspěchy.

Městům chybí potřebné nástroje, peníze a — pokud situace neeskaluje — často i vůle a chuť problémy řešit. Některé zákony, které by pomohli zastupitelstvům a radám měst regulovat provoz heren, sběren, pohyb občanů jsou na začátku legislativního procesu.

Varnsdorfští budou v demonstracích pokračovat hned na sobotu je svolána jedna od 14.00, další potom na státní svátek 28. září. Oproti tomu rumburský míting, který se měl konat také tuto sobotu v parku Rumburské vzpoury byl organizátory zrušen.