weby pro nejsevernější čechy

Světlo pro Šluknovsko aneb Aby zněl i jiný hlas

Nedávno vznikla v Rumburku iniciativa nesoucí jméno Světlo pro Šluknovsko. Podnětem k jejímu vzniku se stala potřeba řešit vzniklou situaci ve Šluknovském výběžku nenásilně, pokojně a rozumně, řešit skutečné jádro problému a pokusy o radikální řešení nepřinášet problémy nové. Vznikla i stejnojmenná petice, kterou může kdokoliv, kdo nesouhlasí s masovým křikem davů v ulicích a kdo chce situaci řešit bez rasismu a násilí, podepsat na internetu (www.petice24.com/svetlo_pro_sluknovsko) nebo na některém z pokojných setkání, která spolu se světlem putují městy Šluknovského výběžku (o příštím setkání se dozvíte více na zmíněném internetovém odkazu). Text prohlášení:

Jsme znepokojeni vývojem situace na Šluknovsku.

Odmítáme rasismus ve všech jeho projevech, násilí, zastrašování, princip kolektivní viny a jednostrannou a rasismus podněcující interpretaci situace v některých médiích.

Vyzýváme ke koncepčnímu, dlouhodobému a nenásilnému řešení sociální situace a ke spolupráci měst a obcí s neziskovými organizacemi, jakožto zkušenými partnery a odborníky.

Chceme pokoj a naději pro všechny obyvatele Šluknovska.

Pavel a Monika Lampovi, Dolní Poustevna

Robert Ferenc, Krásná Lípa

Albert Demeter, Rumburk

Filip a Constance Šimonovští, Rumburk

Marcela Surmajová, Horní Podluží

Hana Volfová, Krásná Lípa

Rostislav Souček, Rumburk

Roman Winter, Rumburk

Natálie Barcalová, Šluknov

Miroslav Řebíček, Krásná Lípa

Jana Veselá

Aleš Kubica

Venuše Samohýlová