weby pro nejsevernější čechy

U Jetřichovic přibližuje dřevo lanovka

Jetřichovice, 10. 10. 2011 – S koncem turistické sezóny začínají v lesích národního parku opět lesnické práce spojené s těžebními zásahy, jejichž smyslem je zejména přeměna stávajících smrkových monokultur na smíšené porosty, ale také eliminace cizokrajných druhů, které potlačují domácí dřeviny. Návštěvníci se proto častěji setkají s těžební a odvozovou technikou. V závislosti na konkrétních terénních podmínkách správa parku nasazuje vhodné technologie, aby škody vznikající v souvislosti s těžbami byly minimalizovány. Správa národního parku žádá návštěvníky o potřebnou opatrnost a pochopení pro prováděné práce. 

“Tvář lesů dnešního národního parku byla změněna staletími intenzivního hospodaření zaměřeného na co nejrychlejší produkci dřeva. Tato skutečnost vyžaduje po přechodnou dobu zásahy v porostech, včetně těžeb,” říká Pavel Benda, ředitel Správy Národního parku České Švýcarsko, a dodává: “Cílem lesnických zásahů v Národním parku České Švýcarsko je uvedení porostů do takového stavu, kdy již nebudou závislé na lidské péči. To umožní jejich ponechání samovolnému vývoji bez hrozby odlesnění velkých ploch.”

Aktuálně probíhá jeden ze zásahů v oblasti Jetřichovic při žlutě značené turistické cestě. Těžena je zde borovice vejmutovka, původem severoamerická dřevina, která v našich podmínkách vykazuje invazivní chování. Přibližování dřeva k cestě probíhá za použití mobilní lanovky, která umožňuje k přírodě citlivý odvoz dřeva i z dopravně nepřístupných míst ve skalách.