weby pro nejsevernější čechy

Všechna moc globálnímu lidu

Celá ta záležitost není úplně nová, ale když už dorazila i do mé hlavy, respektive k mé pozornosti, musím s tím ven. Možná jste si toho nevšimli, protože domácí média se nějak nehrnou a nepřetrhávají v informování o globálních protestech, které prošly v sobotu celým světem. Ale je to tady a – popravdě řečeno – je vskutku obtížné domyslet, co z toho bude.

Takže: v téměř tisícovce měst, jak metropolí, tak těch menších, po celém světě (v 82 zemích) vyšli v sobotu do ulic protestující nespokojení občané. Pod jednotícím heslem „United for Global Change“ (Jednotně za změnu světa) daly davy po celém světě jasnou zprávu směrem k finančníkům a politikům, že už mají dost jejich hamižnosti, ničení globálních ekonomik a zbídačování lidí. Už nějakou dobu probíhají, za poměrného nezájmu domácích médií, protesty například v Madridu či (snad nejvíce mediálně sledované) akce „Obsaďme Wall Street“. Ty byly nejspíš inspirací pro zmíněnou celosvětovou akci. Všechny tyto protesty mají jistou jednotící linii. Jde o to, že čím dál větší část jinak „neviditelné“ veřejnosti se dokáže dát dohromady, aby vyjevila hlasitými protesty znechucení nad tím, jak politika nedokáže ve spolupráci s finančníky vymyslet a vybudovat systém, který by životy lidí kdekoli na světě nezhoršoval, či přímo neničil. Musím ovšem též přiznat, že když se dav nechává slyšet, že je to „na něm“, a nikoli na politicích a finančnících, aby rozhodoval o vlastní budoucnosti, jdou na mně z toho rychlé mrákoty. Nejsem obhájcem zkorumpovaných politiků a vyfretkovaných brokerů na burzách, ale mám prostě obavy z „vůle ulice“. Přece jenom máme v naší nedávné historii krajně neblahý precedens, kdy tu byl v únoru 1948 dav, který „vzal vládu do svých rukou“. Jak to pak čtyřicet let dopadalo, si leckdo už pamatujeme, a kdo si to nepamatuje, tak ten možná ani netuší, proč tu v téhle naší krásné zemi máme dnes bordel, jaký máme… Takže na jednu stranu oceňuji, že velké spoustě lidí po celém světě není jedno, že „nám“ vládnou nějací „oni“. Na straně druhé si nejsem jist, jestli „dav“ dokáže vygenerovat nějaké dobré řešení…

(fotka sterneck)