weby pro nejsevernější čechy

Paní (a páni zastupitelé) nesu vám psaní. Dopisy rumburským zastupitelům.

Dvě psaní týkající se situace na rumburské radnici, resp. na minulém (a stále trvajícím zasedání zastupitelstva města Rumburk; pokračuje se dnes od půl čtvrté na Střelnici) dorazila do našeho kastlíku. Ačkoli jsou obě podepsaná, jejich pisatele naše redakce nezná. Texty však mají překvapivě hlavu a patu, komentují a osvětlují situaci z pozic, které nejsou vzdáleny našemu pohledu na situaci a kladou otázky, na které bychom taky rádi znali odpovědi. Rozhodli jsme se je tedy zveřejnit v plném znění, pouze bez uvedení jmen autorů, kterým v případě zájmu o honorář můžeme nabídnout pouze pytlík bonbonů Haribo. Ve čtvrtek nás v Rumburku do Střelnice přišlo dost. Starosta spolu s místostarostou Ladislavem Pokorným skládali Zastupitelům, a hlavně nám, účty z toho, co oba spolu s dalšími udělali pro obnovení pocitu bezpečí v ulicích města. Byli dokonale připraveni a bylo z toho znát, že se přes počáteční rozpaky nakonec dobře postavili do čela nespokojených a ohrožovaných občanů. A nebylo pochyb o tom, že i nadále budou za naše oprávněné zájmy bojovat na úrovni města i v tlaku na vládní činitele. Pozor – kdyby k tomu ještě vůbec mohli dostat příležitost. Za sebe musím říct, že vnímám zlepšení, že nepřizpůsobiví z města dost zmizeli. Náměstí i ulice jsou zase relativně “čisté“ a přeci jen příjemnější. Ti dva, starosta a místostarosta Pokorný, kteří vyslyšeli hlas lidu, kteří ještě před pár hodinami poctivě odpovídali na všechny naše otázky a kteří se oba významně za nás zasazovali a hlavně k dosažení současného stavu v Rumburku osobně výrazně přispěli, mají na radnici skončit! Neměli čas na pletichy, báli se spolu s námi o osud města. Ale veřejně nesouhlasili s protiprávním postupem svého kolegy, místopředsedy Darka Švába, který měl neoprávněně manipulovat s veřejnými zakázkami, které měly značně finančně poškodit město. Zamýšlím se nad jeho mnohaletým působením a jeho přínosem pro Rumburk. Jeho jsem totiž na mítincích neviděl. Ani jsem ho nezaznamenal v mediích, že by se v těch kritických dnech vůbec osobně za nás angažoval. Nejspíš ani nemohl. Není jistě obvyklé vykonávat na plný úvazek post místostarosty města a současně funkci ředitele nemocnice a polikliniky a přitom současně ještě úspěšně dohánět vzdělání studiem na vysoké škole. Voličům v Rumburku při loňských volbách možná uniklo, že pan Šváb s maturitou půldruhého roku před volbami „vyhrál“ výběrové řízení na post ředitele nemocnice a polikliniky. Vyhlašovatelem byl sám vlastník akciovky-město, resp. Jeho komise.. A to už čtyři roky předtím vydělával jako investiční ředitel přímo řízené nemocnice. A tak v přímém přenosu před zraky přejících občanů Rumburka vznikl křišťálově čistý neproniknutelný kruh, kdy svým přímým nadřízeným pana Švába ve funkci ředitele je on sám ve funkci Předsedy představenstva Lužické zdravotní, o jejíž odměňování a hlavně desetimilionových až stomilionových dotacích z rozpočtu města rozhoduje prakticky opět on ve funkci místostarosty, v jehož gesci se „jeho“ akciovka nalézá, který Radě města vlastně své požadavky z nemocnice ke schválení předkládá a připravuje ke schválení Zastupitelstvem. Spočítal bych to jako střet zájmů na třetí. Taková akciovka pak nemůže být jiná, než úspěšná a neztrátová, její hodnota roste. Nemá to chybu. Ve funkci placeného místostarosty, placeného ředitele nemocnice, placeného předsedy Představenstva přímo řízené akciovky, nemůžu se za rok dostat pod milion korun příjmů. Potud přejícnost rumburských voličů. V takové poloze mě to láká ke spekulaci o legální nekontrolovatelné příležitosti, která se přímo nabízí – převést celou Lužickou zdravotní a.s., jejíž činnost je plně hrazena z veřejných prostředků i se všemi vyplacenými dotacemi z rozpočtu města do soukromých rukou převedením akcií na kohokoli a to nejlépe skrytě převedením do akcií na doručitele – anonymních. Jsou k tomu na městě vytvořeny ideální podmínky? Stačílo by si v takové pozici jen udržet loajalitu většiny zastupitelů rozdělením vlivů zájmů a placených míst v akciovce, kterou ovládám, popř. placených míst na městě, které zjevně ovládám, či příslibem získání budoucího podílu na akciovce. A tady by teoreticky mohlo vězet jedno z vysvětlení podivného rozhodnutí rumburského Zastupitelstva ve čtvrtek v noci, že místo člověka označeného za manipulanta s veřejnými zakázkami byl odvolán člověk, který našel odvahu na poškození zájmů města upozornit. V Rumburku jsem nejen já v posledních pár letech zainvestoval mnoho prostředků. A s přílivem nepřizpůsobivých cikánů jsem se pomalu začal loučit s hodnotou svých vynaložených investic tady v Rumburku. A když i mně a dalším investorům svítá naděje na udržení zlepšené situace, měli by z města býti odejíti právě ti, co se o zlepšení úspěšně osobně zasazují. Ještě je šance. Je to na zastupitelích, kteří tu žijí a mají tu své rodiny, své domy a své sousedy. Mohou si věci promyslet, možná se jen nechali zaskočit nečekaným hlasováním těsně před půlnocí.

 

Zasedání nedávného rumburského zastupitelstva mělo šokující průběh. Dva členové vedení města, starosta Sykáček a místostarosta Pokorný, obvinili druhého místostarostu Darka Švába, že ovlivnil výběrové řízení na rekonstrukci mostů ve prospěch dvou spřátelených firem, čímž jim nechal vydělat solidní peníze a ještě tím cenu zakázky navýšil o pár milionů. Prostě skok za zákon, jako vyšitý. No co, krade a korupčí se všude, proč ne v Rumburku? Zarážející na tom ovšem je, že ani rada města, ani páni a dámy zastupitelé, se tímto šokujícím obviněním nehodlali zabývat. Prostě to nechali vyšumět do ztracena. Naskýtá se spousta otázek. Co když je to pravda a pan Šváb má ruce plné špíny? Proč to tedy zastupitelé Rumburku jen tak přehlížejí? Nezajímá je, jestli se peníze města neztrácejí v kapsách místostarosty a jeho kamarádů z oslovených firem? Není to náhodou tím, že i pánům radním a zastupitelům také z této zakázky něco káplo? A co když je to obvinění smyšlené? Co když Sykáček a Pokorný chtějí nespravedlivě očernit svého kolegu, aby ho vyštvali z radnice z nějakých svých skrytých důvodů? A i to je voleným zástupcům rumburského lidu jedno? Nemají zájem očistit jméno místostarosty? Nechtějí vědět, proč je obviňován z nezákonného jednání? A proč se pan Šváb nebrání tomuto obvinění? Je si tak jistý, že mu na nic nikdo nemůže přijít, že nad dalším obviněním jen tak mávne rukou, jakoby se nic nedělo? Nebo má máslo na hlavě a nechce raději kolem celé kauzy vířit prach a jen čeká, až rozruch utichne? Bylo by dobré vědět, jaká je Švábova vina či nevina, i to, jaké motivy vedou starostu k tomu, aby se po tolika letech odklonil od svého dvojčete Švába, a to ještě takovým nečekaným způsobem. Největším otazníkem zůstává, co za lidi sedí v radě a zastupitelstvu města. Je to jen stádo ovcí, které tupě přihlíží tomu, jak se tři nejvyšší muži ve městě handrkují, které jen tupě čichá k zápachu linoucímu se z rumburské radnice? To s tím nic nehodlají dělat? Každý zastupitel má zodpovědnost za své město i za jeho vedení. Rumburští zastupitelé a radní se této zodpovědnosti na čtvrtečním zasedání vzdali. Otázka poslední zní – neměli by všichni do jednoho ze svých funkcí odejít?