weby pro nejsevernější čechy

„Odvolání Ladislava Pokorného je velikou chybou,“ tvrdí starosta Sykáček , celé znění rozhovoru

Rumburští zastupitelé na svém posledním zasedání nečekaně odvolali z postu místostarosty Ladislava Pokorného. Paradoxně to byl právě on, kdo hlasování o důvěře v něho samotného i v jeho ostatní tři kolegy ve vedení města vyprovokoval. K tomuto kroku ho podle jeho slov vedla nemožnost další spolupráce s  místostarostou Darkem Švábem a vyvrcholení dlouhodobých pracovních neshod. Starosta města Jaroslav Sykáček a místostarostové Darek Šváb a Alena Winterová hlasování o důvěře ustáli. Ladislav Pokorný nikoliv.
O tom, jestli za rozhodnutím dvanácti zastupitelů z třiadvaceti, nepodpořit Pokorného v jeho funkci byla nedůvěra, nesympatie nebo něco jiného, se dá jen spekulovat. Jisté je, že tento nečekaný krok zastupitelů citelně zasáhl do vedení města.
Současnou situaci na radnici hodnotí starosta Jaroslav Sykáček jako velice vážnou.

Situace, kterou svým rozhodnutím stanovili zastupitelé města, není dobrá. Při diskuzi o pracovních vztazích ve vedení města byl odvolán místostarosta Pokorný, který byl právě tím, kdo na tyto neshody poukázal a kdo se ohradil proti některým krokům místostarosty Švába. Měl snahu poukázat na věci, se kterými nesouhlasí a svůj názor vyjádřil sice razantně, ale jasně. O to víc mě rozhodnutí zastupitelů a jeho odvolání mrzí, protože to nyní vyvolává dojem, jako by byl za své názory potrestán. Není mi lhostejné ani to, jak tyto signály hodnotí veřejnost.
Odvolání Ladislava Pokorného z funkce však bylo a je velikou chybou.

Říkáte, že problémy máte již delší dobu. Můžete to upřesnit.
Komunikační problémy naši radnici trápí již delší čas. Dočasně se zklidnily během voleb v roce 2010, avšak poté se opět pohloubily. Z toho důvodu jsem také letos v únoru zvažoval odchod z pozice starosty. Většinou kolegů jsem byl přesvědčen, abych si vzal nějaké volno, trochu si odpočinul a onu pomyslnou káru s nimi táhl dál. Přistoupil jsem na to, ale řešení problému se příliš nezlepšilo, naopak zejména v období nepokojů se situace ještě vyhrotila.

Jak se vyhrotila?
Tou poslední kapkou byla výběrová řízení na opravu devíti mostů ve městě. Přestože tajemnice MěÚ upozornila na možný problém, byli jsme kolegou Švábem ubezpečeni, že je vše v pořádku a tak jak radní, tak i já jsme hlasovali pro jím předložené usnesení a tato výběrová řízení schválili. Červík pochybností mi však nedal a tak jsem požádal kolegu Pokorného, aby zadal právnímu zástupci města zpracovat stanovisko k postupu při zadávání těchto zakázek. Když jsme stanovisko obdrželi a dozvěděli se, že byl s nejvyšší pravděpodobností porušen zákon (rozhodnout o tom může jen soud či ÚOHS), velice nepříjemně se mě to dotklo a dospěl jsem k názoru, že v tomto týmu již nechci pracovat. Dal jsem to také najevo. Obdobně, ne-li ostřeji to vnímal i kolega Pokorný, který to vyjádřil i na zasedání zastupitelstva a požádal zastupitele o vyjádření důvěry či nedůvěry jednotlivým členům vedení města. Výsledek znáte – odvolán byl pan Pokorný.

Proč si myslíte, že byl nakonec odvolán právě on?
Domnívám se, že důvodem je pocit koaličních zastupitelů, že je kolega Pokorný zradil. Jak? Prý jednal s opozicí a domlouval s ní odvolání pana Švába. Proč jsem tedy nebyl odvolán i já? Vždyť o mě říkají někteří mí kolegové to samé… Je to snad proto, že nejsem „jen“ místostarostou ale starostou, nebo že jsem na radnici už 13 let anebo snad že jsem zrovna teď i senátorem a tudíž by bylo té bouře na Rumburk už příliš?

Ale pan Pokorný doopravdy jednal s opozičními zastupiteli dřív než s koaličními. To nemůžete popřít.
Ano, je pravdou, že s opozicí skutečně jednal, a to i z mého popudu. Chtěl jsem po něm, aby alespoň s částí opozice předjednal prosazení Obecně závazné vyhlášky k výherním hracím zařízením, kterou jsem chtěl už v roce 2007 omezit provoz výherních hracích přístrojů. Tenkrát jsem nebyl úspěšný. Vzhledem k mému přesvědčení, že je nutno vyhlášku přijmout co nejdříve a přispět tak ke zklidnění situace v Rumburku, pokusil jsem se najít konsenzus u všech stran a hnutí zastoupených v zastupitelstvu. Význam a úspěšnost těchto jednání se nakonec potvrdila, vyhláška byla přijata a město by mělo mít možnost omezit provoz heren už letos a nikoliv až za tři roky. Co se týče časové posloupnosti, máte samozřejmě pravdu. Schůzka s koaličními zastupiteli je standardně plánována vždy na večer před dnem zasedání ZM a tudíž jednání se zástupci opozice musela být zcela přirozeně dříve.
Rád bych také připomněl fakt, že starosta i místostarostové jsou povinni se zabývat problémy všech občanů a nikoliv jen problémy svých voličů. Proto se také při plánování a realizaci jednání neřídím podle stranické či jiné příslušnosti občana. Na tomto postupu pak nehodlám nic měnit ani do budoucna.

Chcete tedy říct, že pan Pokorný nejednal s opozicí o personálních problémech na radnici?
Při jednáních s opozicí jsme byli přirozeně tázáni i na stav na radnici a z dotazů bylo zřejmé, že komunikační problémy ve vedení města nejsou žádným tajemstvím. Jak já, tak i pan Pokorný jsme problémy přiznali. Zásadně se však ohrazuji proti tvrzení, že bychom s opozicí osnovali odvolání pana Švába, i když vnímám snahy i o takovouto interpretaci.

Řekl jste již, že zvažujete odchod z funkce. Přesto dál zůstáváte…
Co se týče mé osoby, jasně jsem avizoval, že jsem připraven odejít z postu starosty, nicméně z několika důvodů jsem tento akt zatím odložil. Jednak proto, že jsem i nyní z celého vedení města získal největší důvěru zastupitelů. Dále se mi dostalo a dostává i značné podpory občanů, kterou mi vyjadřují i po posledním zasedání zastupitelstva. Zůstávám pak i z toho důvodu, že pokud by opustila radnici má osoba, dost možná by byli nuceni odejít i někteří úředníci.

Pokud tedy zůstanete, jak bude vypadat vaše další spolupráce s místostarostou Švábem?
V každém případě chci dál prosazovat program strany, za níž jsem kandidoval, to jest ČSSD. Budu prosazovat i koaliční program a pracovat ve prospěch města podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Je ale asi také zřejmé, že při případné další spolupráci budu mnohem obezřetnější a toto lze jistě očekávat i ze strany pana kolegy Švába.

Nemyslíte si, že bylo chybou vytáhnout, lidově řečeno, špinavé prádlo na světlo a o tom, co se děje mezi vámi třemi mluvit na veřejnosti?
Bylo chybou, že jsme naše problémy ve vedení města neřešili minimálně se zastupiteli již dřív. Snažili jsme se do poslední chvíle udržet soudržnost našeho týmu a neobtěžovat ani veřejnost ani zastupitele našimi problémy. Začali jsme to řešit, až když se situace stala neúnosnou. Pro nás to bylo vyvrcholením několikaměsíčních a dost možná i několikaletých peripetií. Pro někoho to však mohla být rána z čistého nebe, a já chápu, že mnoho kolegů ze zastupitelstva na to reagovalo podrážděně a negativně.

Proč jste to ale řešili na zastupitelstvu a ještě způsobem, kterým jste řadu zastupitelů dostali pod obrovský tlak. Připomínalo to tak trochu Sofiinu volbu – během několika minut se měli rozhodnout mezi vámi dvěma a Darkem Švábem, aniž by jasně věděli na čí straně je pravda, kdo je v právu a kdo doopravdy škodí.
Pro mě v tu chvíli bylo rozhodující a zásadní předložit zastupitelům k posouzení problém, který rozdělil vedení města a současně jim dát možnost rozhodnout, v jakém složení by vedení mělo dál pracovat. Je pravdou, že se zastupitelé ocitli v relativně velké časové tísni a i to podle mého názoru přispělo k tomu, že emoce zvítězily nad rozvahou a tzv. selským rozumem. Jsem přesvědčen, že tento fakt podstatnou měrou přispěl k nešťastnému odvolání pana Pokorného. Jsem však také přesvědčen, že dnes by už minimálně část zastupitelů nedůvěru panu Pokornému nedala.
Zda mám či nemám pravdu ukáže čas.

 

(zdroj Rumunské noviny)