weby pro nejsevernější čechy

Konec druhé války ve výběžku, přednáška v Rumburském muzeu

23. listopadu 2011 bude v rumburském muzeu přednášet Radek Andonov o průběhu posledních bojů druhé světové války „mezi Budyšínem a Prahou“.

Že by to mohlo být velmi zajímavé naznačuje už první odstavec materiálu, který otiskl sborník Mandava 2011:

V dnešní historii bývá často opomíjen význam posledních dnů druhé světové války, což je často podpořeno tvrzením , že německá branná moc už v samém závěru války nebojovala a pouze ustupovala na západ do zajetí ke Spojencům se slovy „Nur nicht den Russen in Händle fallen!“ Nebyla to náhoda, že ve vzdálenosti 20 km od severočeské Lobendavy došlo v posledních dnech války k zajímavému úkazu, kdy se německý Wermacht vzepřel a dosleva z posledních sil dosáhl ještě jednoho taktického vítězství …

Přednáška začíná v 17.00, vstupné je dobrovolné.

Tagy