weby pro nejsevernější čechy

Ladislav Pokorný reaguje na rozhovor, který poskytl Darek Šváb Rumburským novinám

Rozhovor, který poskytl místostarosta Šváb Rumburským novinám je pokračováním diskuse, která vznikla na zastupitelstvu (ve čtvrtek 13. října), pokračovala rozhovorem se starostou Sykáčkem.Do diskuse se zapojil i odvolaný místostarosta Pokorný, který mimo jiné říká: Z uveřejněného rozhovoru jsem získal dojem, že vše pozitivní, co se v Rumburku podařilo, je zásluhou pana místostarosty Švába, a naopak vše, co nedaří či nepodařilo, je chybou Sykáčka a Pokorného, 
kteří navíc ještě hází klacky pod nohy tomu jedinému schopnému. Třeba to tak je, jenom v tom případě nevím, proč máme v Rumburku takový luxus a máme dva (dříve tři) místostarosty a ještě starostu,
když by nám bohatě stačil pouze jeden člověk ve vedení města.

Celý text přinesly noviny, které vycházejí 1/12/2011.

 

Celý text

K rozhovoru s místostarostou Darkem Švábem Se zájmem jsem si v posledním čísle Rumburských novin přečetl rozhovor s místostarostou Darkem Švábem, a protože v něm několikrát bylo zmíněno i mé jméno, chtěl bych krátce reagovat. Z uveřejněného rozhovoru jsem získal dojem, že vše pozitivní, co se v Rumburku podařilo, je zásluhou pana místostarosty Švába, a naopak vše, co nedaří či nepodařilo, je chybou Sykáčka a Pokorného, kteří navíc ještě hází klacky pod nohy tomu jedinému schopnému. Třeba to tak je, jenom v tom případě nevím, proč máme v Rumburku takový luxus a máme dva (dříve tři) místostarosty a ještě starostu, když by nám bohatě stačil pouze jeden člověk ve vedení města, který navíc ještě bravurně zvládá vedení rumburské nemocnice. Pro Rumburk je jistě štěstím, že takový fenomén se vyskytuje právě zde. Při svém nástupu na radnici (a opakovaně mi panem místostarostou bylo zdůrazňováno, že je to jeho zásluhou, nyní ovšem chápu, že to dnes vidí jako nešťastné) jsem plně důvěřoval ve schopnosti, slušnost a čisté úmysly pana Darka Švába. Přestože jsem byl z několika stran varován, že tomu tak úplně není, považoval jsem to jen za závist těch méně schopných, případně méně úspěšných. Během tří let, kdy jsem měl možnost na radnici vedle Darka Švába působit, jsem zjistil, že některé věci fungují mírně řečeno poněkud zvláštně. Zvláštní byla některá výběrová řízení (stále vyhrávaly a vyhrávají stejné firmy), zvláštní byly odchody některých pracovníků úřadu a jejich dehonestace (shodou okolností těch, kteří neměli zcela shodné názory s panem místostarostou), zvláštní byly vztahy ve vedení města, kdy jeden člověk šířil lži a pomluvy o ostatních členech vedení v jejich nepřítomnosti a bohužel i mimo úřad, a zvláštní byla i celá řada jiných věcí. Nemohu být nadále spolupracovníkem člověka sebestředného, který se obklopuje jen bezmezně oddanými lidmi, kterého v podstatě nezajímají názory druhých a který rád ponižuje druhé, ať už to jsou kolegové nebo úředníci úřadu. Bez kvalitně fungujících spolupracovníků se žádná práce nemůže dařit, nemohu tedy souhlasit s tím, že o každém, kdo má odlišný názor na řešení problematiky, se hovoří s despektem a ironicky, případně je u nich snaha o vyvolání pocitu viny i za sebemenší pochybení. Darek Šváb sám pocit viny nezná, je bezchybný. Nepřetržitá kritika všeho a všech však není dobrým východiskem pro fungování týmu, jímž se pan místostarosta tak rád a často zaštiťuje. Sám je ryzí solitér, tým spolupracovníků pouze využívá či hůře zneužívá. V případě, že se vše nedaří podle jeho představ, zbavuje se odpovědnosti, svaluje vinu na druhé a je vždy obětí spiknutí omezených, neschopných a líných. Příkladem takového jednání místostarosty Švába byly události související se sociálními nepokoji ve Šluknovském výběžku v srpnu a září letošního roku, kdy vyčkával v závětří přesně do té doby, kdy bylo zřejmé, že se situaci podařilo zvládnout, aby se pak objevil na řadě jednání a přispěl svou trochou kritiky k tomu, jak se co mělo udělat jinak a lépe. Samozřejmě svou nepřítomnost odůvodnil návalem „skutečné práce“. Nedá se spolupracovat s člověkem, který pružně mění vlastní názory, pocity a chování, přičemž po ostatních vyžaduje, aby právě takoví nebyli. V případě, že je přistižen při lži a je upozorněn na rozpor, kategoricky popře, že by změnil názor. To jeho okolí jej špatně pochopilo. Manipulace, nepravdy či polopravdy (příkladem může být třeba tvrzení pana místostarosty, že jsem si nechtěl převzít řízení při povodních a že jsem se nezapojil do práce), pomlouvání kolegů, manýry gubernátora, to všechno jsou důvody, proč jsem na zasedání zastupitelstva konstatoval, že další spolupráce s Darkem Švábem pro mě již nepřipadá v úvahu. Veřejné zakázky byly již jen poslední kapkou. Já sám jsem určitě během svého působení ve funkci místostarosty udělal celou řadu chyb, některé z nezkušenosti, některé ze špatného odhadu či vyhodnocení situace, nejsem totiž takový fenomén jako místostarosta Šváb. A to ještě určitě o řadě chyb uslyšíme, nebude nic snazšího, než případné neúspěchy vysvětlit mým působením na radnici. Jednu chybu však považuji za největší: Že jsem tak dlouho toleroval a zavíral oči před zjevným faktem – totiž že místostarosta Šváb není přínosem pro tohle město. Možná jím byl v minulosti, jsem však přesvědčen, že dnes tomu tak není. Za tuhle chybu se občanům tohoto města omlouvám. Mgr. Ladislav Pokorný člen zastupitelstva města