weby pro nejsevernější čechy

Kiesslichův pohyblivý betlém

Každoročně vystavujeme poškozené torzo ze slavného „chrámového“ mechanického betlému rodiny Kiesslichových, který býval prezentován od adventu do Velikonoc v Radniční ulici v Rumburku. Pracovaly na něm tři generace rodiny Kiesslichových. Před druhou světovou válkou čítal na tisícovku pohyblivých figurek a obklopoval všechny čtyři stěny místnosti pro něj zbudované (cca měřil 36 m). Původní pohon zajišťovalo závaží z věžních hodin. Produkce trvala 22 min. Jako vstupné se vybíral pytlík mouky, homolka cukru nebo vajíčka.

August Frind o Kieslichově betlému: „Pohyblivý betlém v Radniční ulici byl hojně navštěvován a byl bezesporu půvabný, protože ukazoval i dobré figurky; avšak zde už byly překročeny jisté meze. Už nebylo k vidění jen plastické zobrazení Narození, klanění pastýřů nebo Tři králové, nýbrž i honitba, větrné mlýny, kluziště, plavba na lodi a železnice a také všechna možná řemesla. Všechno sice moc hezké, ale v tomto případě betlém ztrácí na svaté vážnosti a je více podoben hračce. Myslím, že tyto přídavky by se daly aranžovat jako pohyblivé divadlo, které by se ukazovalo v jiném čase než vánočním a mělo by také své diváky“.

Dodnes není jasné, jak vzal Kiesslichův betlém zasvé. Do muzea bylo převedeno pět malých částí a osud zbytku není hodnověrně doložen. Region tím přišel o jedinečnou turistickou atrakci. Rekonstrukce na základě dochovaných fotografií a písemných zpráv by si vyžádala částku 8 milionů korun a dvouletou práci odborníků.