weby pro nejsevernější čechy

Dobré světlo (Fotorok 2012)

V pondělí 16. ledna 2012 se uskutečnila vernisáž výsledků soutěže Fotorok 2012, kterou pořádá Kruh přátel muzea Varnsdorf.

Útočiště nalezla výstava v Městské knihovně (o stavu budovy muzea jsme se tu již zmiňovali), kde je v přízemí kromě vítězných prací k vidění celkem cca 60 fotografií. Mezi dvanácti autory, kteří do soutěže zaslali celkem asi sto čtyřicet snímků, jsou k lítosti pořadatelů jen dva varnsdorfáci. Jinak rozptyl slušný – Praha, Liberec, Karlovy Vary, od demošek přes balustrády až po Masaje.

Výstava bude k vidění do konce března (a je na chodbách volně přístupná).

Info z městského webu:

Soutěž Fotorok má ve Varnsdorfu tradici počínající ve druhé polovině 70. let. Jejího pořádání se od roku 1996 ujal fotoklub Kruhu přátel muzea Varnsdorf a pokračuje dosud.
Úrodu Fotoroku 2012 si od 16. ledna můžete prohlédnout v přízemí městské knihovny. Šest desítek vystavených prací reprezentuje téměř polovinu veškeré letošní nadílky od účastníků fotografické soutěže. Jak tvrdí organizátor soutěže Josef Zbihlej, i v té zbývající polovině, která zůstala veřejnosti skryta, by se našlo dostatek zajímavých a pro prezentaci vhodných snímků. To svědčí o tom, že kvalita soutěže má setrvale slušnou úroveň a je pravidelně obesílána tvůrci, kteří „něco umí“.
Porota prý kladla vysoké nároky zejména na práce z kategorie reportážních fotografií a nemohla se shodnout na jejím vítězi, až hrozilo i neudělení první ceny. Jak to nakonec dopadlo, vám prozradí výsledková listina.
Po loňské absenci se letos mezi autory objevili i místní fotografové. Jeden z nich například zaslal reportáž z loňských varnsdorfských demonstrací a byl ji věnován jeden výstavní panel. Z jiných panelů na vás naopak dýchne atmosféra působivých zasněných krajin, geometrické kompozice využívající moderní architekturu, peruánští tanečníci, masajští domorodci…
Propozice Fotoroku pro následující ročník dozná po dlouhých letech podstatné změny: odpadne rozdělení na kategorie „reportáž“ a „volné téma“. Porota však bude mít volnost udělit kromě hlavních cen též dílčí ocenění v žánrech, které budou nejkvalitněji zastoupeny.
Na letošní sklizeň si můžete mezitím udělat názor sami, pokud si ji stihnete v knihovně prohlédnout do 15. března.
ham

FOTOROK 2012 – Výsledková listina

1. kategorie – reportáž

1. místo: David Papánek za fotoseriál „Festivalové vteřiny“
2. místo: Martin Votava za fotoseriál „Masaj“
3. místo: David Papánek za fotoseriál „Náměstí I-III“
Čestné uznání: Ladislav Čech za fotografii „Minuly se o staletí“

2. kategorie – volné téma

1. místo: Ladislav Čech za fotografii „Podivný svět“
2. místo: Arnošt Bartoš za fotografie „Soví oko“ a „Plačící strom“
3. místo: Zdeněk Lín za fotografii „Doteky ticha“
Čestné uznání: Arnošt Bartoš za fotografii „Novodobá architektura“ / Ladislav Čech za fotografii „Portrét dívky“

Tagy