weby pro nejsevernější čechy

Nesmrtelná teta

Vypadá to, že po uplynulém týdnu se našel viník. Podle vyslovených hesel je jím jednoznačně Agentura pro sociální začleňování, v níž mizí nemalé peníze a uspokojivé výsledky žádné. Tak to alespoň zaznělo (zdaleka ne poprvé) na jednání s další delegací, která se přijela natřásat do Výběžku při sbírání předvolebních bodů. Je to totiž velmi jednoduché. Koho by nerozčílilo, když se dozví, kolik peněz bylo na její činnost vynaloženo, ať už přímo ze státního rozpočtu, nebo prostřednictvím nejrůznějších evropských dotací, když tak nějak výsledek nepociťuje na vlastní kůži. Kolik let už majorita svoje děti vozí na kroužky či zájmovou činnost, protože se bojí je nechat chodit po městě? Kolik let dospělí některé lokality raději obcházejí, protože chtějí bez problémů dojít do cíle? Co si asi myslí prodavačka, snažící se napomenout hlučnou a nevonící skupinu u svého pultu, na kterou začnou řvát, že oni jsou zákazníci a že jestli kráva nezavře držku, tak si na ni počkají, až půjde domů? Opravdu si někdo myslí, že učitelky prosazují odebrání podpory rodičům dětí, které nechodí do školy, když vědí, že ubytovna je pár metrů od školy a jejich jméno bude v té souvislosti použito jako argument?

Místo řešení, které tihle všichni čekají, se pak dozvídají jen o tom, že je potřeba s nimi ještě více pracovat, ještě více je zvýhodnit, získat pro ně ještě další prostředky…

Zásadní problém je v tom, že Agentura o sobě tvrdí, jak je úspěšná, ale nikdo s ní nechce spolupracovat. Od loňského léta, kdy se tu její činovníci vyskytovali v hojné míře, byl zádrhel v jednom – lidem chyběl jakýkoli důkaz o pravdivosti jejího tvrzení. Místo toho slyšeli bývalou primátorku Chomutova mluvit o tom, že Agentura produkuje jen předražené haldy papírů s nesmyslnými texty, či taková hesla, jako že Agentura zajišťuje „podporu formou koordinace příprav při zpracování projektu v rámci IOP 3.1b – rekonstrukce centra sociální integrace, kde bude zázemí pro sociální služby NZDM, SAS a TP.“ Kterou z těch věcí, zmíněných v předchozím odstavci, to vyřešilo?

Ve zprávě, kterou po reakci místních starostů Agentura vydala, je o městě Šluknov např:

Agentura pokračuje v činnosti v rámci pracovní skupiny výchovných pracovníků a neziskových organizací. Lokální konzultantka spolupracovala s pracovníky města na projektu prevence kriminality a na přípravě Plánu prevence kriminality. Došlo také k podpoře Oblastní charity při zpracování žádosti o dotaci na terénní práci, registraci služby Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi a při koupi nemovitosti.

S tím poněkud kontrastuje citace na iDnesu:

Pokud se mě zeptáte na jejich pomoc, tak já žádnou neznám. Sice se tak v médiích prezentují, ale skutečnost je jiná,“ tvrdí starostka Šluknova Eva Džumanová.

Aktuálně se Agentura ohání tím, že její program se velmi dobře osvědčil v jiných městech, mimo jiné v Litvínově. Problematické je, že Litvínov je jediné konkrétně jmenované město a přiznám se, že jsem za celou dobu napjaté situace nikde nezaznamenal vystoupení kohokoli z tohoto města, kdo by vystoupil a řekl – ano, Agentura pomohla v tom a tom, bez její pomoci by nebylo možné udělat to a to, sami bychom to v žádném případě nezvládli a díky Agentuře se to povedlo a díky ní máme potřebné peníze. Možná by stačilo umět své výsledky prezentovat, pokud je opravdu co.

Ředitel Agentury říká o dění ve Varnsdorfu:

Konstruktivně jsme sbírali požadavky a následně jsme v pracovní skupině vedení města, neziskových organizací a policie během měsíce a půl připravili plán deseti základních opatření. Vedení města se návrh původně velmi zamlouval, ještě v říjnu jsme se shodli na tom, že město vyčlení pracovníky, kteří spolu s námi začnou připravovat projekty – úpravy ubytoven, vznik sociální firmy, vybudování nízkoprahového klubu, zajištění předškolní přípravy dětí.

Hmm, hmm – které neziskové organizace to asi tak byly? Co by sociální firma měla za činnost? Do jakého klubu mohou chodit děti, které jsou nadprahové? Kdo zajistí předškolní přípravu majority? Opravdu se pak musí Agentura divit, že její návrhy popuzují?

Celé to vyústilo v požadavek Agenturu zrušit jako neefektivní nesmysl, sebrat jí peníze a ty přerozdělit městům. Necítím se na to, být arbitrem a soudit, která ze stran má pravdu. Jen jsem si tak vzpomněl na kauzu Agora (pamětníci snad vědí) a proto ten název. Nejde nakonec na všech úrovních jen o závist, proč oni dostávají a já ne? Zvedněte prosím ruku všichni, kdo si myslíte, že by se něco změnilo, kdyby ty peníze nedostávala Agentura, ale města. Ví někdo, co by s nimi dělala?