weby pro nejsevernější čechy

Připravuje se obnova hlavní věže kostela sv. Jana Nepomuckého ve Starých Křečanech

(Staré Křečany 31. 1. 2012) Římskokatolická farnost Staré Křečany v roce 2011 pokračovala v obnově kostela sv. Jana Nepomuckého ve Starých Křečanech. Zahájila práce na opravě krovu hlavní věže kostela, který je silně poškozen dřevokaznou houbou a neplní svou nosnou funkci. Na provedené tesařské práce ve výši 499 000 přispěl Havarijní program Ministerstva kultury, Biskupství litoměřické, Obec Staré Křečany a Římskokatolická farnost Staré Křečany. Celkově má obnova hlavní věže stát 1 803 000 Kč. Práce prodražuje nutnost opakované stavby lešení. Stav hlavní věž je z pohledu statiky hodnocen jako bezprostředně havarijní, hrozí její zřícení. Již v roce 2008 došlo vlastní vahou ke zřícení části střešního pláště. V letošním roce usiluje ŘKF Staré Křečany o pokračování záchranných prací a příslušným institucím již podala žádosti o dotaci.
„Autorem plánů barokního kostela sv. Jana Nepomuckého ve Starých Křečanech z let 1736-1741 byl pražský stavební mistr Johann Georg Aichbauer, spřízněný s Kryštofem a Kiliánem Dientzenhoferovými. Návrh architektury oltářů pochází od rakouského dvorního architekta Johanna Lucase von Hildebrandta,“ uvedl , řekl páter Jozef Kujan, ředitel salesiánské komunity, která spravuje katolické farnosti na Rumbursku. Původní dochovaný krov pak od dvorního tesaře Josefa Löfflera z Prahy. Kostel nechal postavit majitel šluknovského panství Alois Thomas, hrabě Harrach.
Mše svaté se v kostele sv. Jana Nepomuckého konají každou neděli od 7.30 h. V průběhu roku se zde pořádají koncerty duchovní hudby, setkání německých rodáků a každoročně se staví kostelní betlém. V roce 2011 umístila u kostela obecně prospěšná společnost České Švýcarsko česko-německo-anglickou propagační infotabuli o historii kostela. V roce 2009 vydala Římskokatolická farnost Staré Křečany česko-německou brožuru o historii kostela. O tři roky dříve zřídila u barokní fary volnočasový areál pro děti.
Klára Mágrová

Část opravené hlavní věže ve Starých Křečanech po dokončení prací v roce 2011
Celkový pohled na kostel sv. Jana Nepomuckého a faru