weby pro nejsevernější čechy

O milostech na vděčnosti

Jednou z velice mediálně reflektovaných událostí posledních dnů byla skutečnost, že V. Klaus vyhověl celkem 14 žadatelům o milost. A dále pak v jednom případě rozhodl o odkladu výkonu trestu. Jak sdělil Hrad, většina zmíněných případů byla relevantně podnícena humanitární důvody. Nechci se jako většina ostatních publicistů zaobírat jednotlivými případy, či celé věci perfidně zneužívat k útoku na hlavu státu , ale rád bych se tu stručně zamyslel na institutem prezidentské milosti jako takovým. Milost je poněkud výjimečná pravomoc, která, dle mého soudu, ideově vyvěrá ještě z monarchistických časů. Milost umožňuje prezidentovi v individuálních případech odpouštět a zmírňovat tresty uložené soudem anebo nařizovat, aby se trestní řízení vůbec nezahajovalo, a pakliže již bylo nastartováno , aby se v něm nepokračovalo. 
Ex lege prezident svá rozhodnutí ohledně udílení milostí není povinen komukoliv vysvětlovat. Ani novinářům, ani poslancům. Nota bene milosti zpravidla nezdůvodňoval ani
Klausův předchůdce V. Havel, který tohoto institutu využíval ve větší míře než nynější hlava státu.
Zastávám silný názor , že milosti jako takové jsou dnes historickým přežitkem feudálního střihu. Stejně jako například bývalá stínová ministryně M.Benešová či jiní právníci,
mám za to, že to je institut, který již nepatří do moderního právního státu. V jednotlivých případech dochází k znevážení několikaleté práce soudců, státních zástupců a policistů.
A to práce nikterak levné. Při vší úctě, i kdyby team hradních právníků , a to jakéhokoliv sebegeniálnějšího prezidenta, věnoval procesu (ne)vyhovění žádostí o milosti
velmi mnoho času a energie, nikdy nemůže z povahy věci proniknout do podstaty trestního problému jako orgány činné v trestním řízení, které se mnohdy jednotlivými causami zaobírají několik let.
Myslím, že by se měla zahájit vážná diskuze o zrušení ústavního práva prezidenta udělovat milosti.
Koneckonců i většina budoucích kandidátů na prezidenta uvádí, že milostí budou využívat velice zřídka či vůbec. Takže i oni ji intuitivně vnímají jako velmi problematický institut.