weby pro nejsevernější čechy

Blázni (nikoli na stadionu)

Ne, že bych si to nemyslel už dlouho. Člověk nemusí studovat všeobecné lékařství a poté psychiatrii, aby poznal, že „nahoře“ se děje něco ale úplně blbě. Ale dneska po ránu ke mně přes Facebook (než nám to všem někdo zatrhne… dorazil odkaz na následující text, jehož autorem je odborník. To, co v následujících řádcích pan MUDr. Jan Hnízdil říká, je děsivé, protože velice, ale velice pravděpodobné. Jestli to rovnou není pravda.

Takže:  

„Zaujalo mě chování mnoha našich vysokých představitelů. Pro jejich chování, vystupování, názory a projekty jsem rozumově nenacházel vysvětlení. A tak jsem jejich chování a vystupování začal hodnotit z lékařského pohledu. Tam jsem to vysvětlení našel. Jsem si jistý, že mezi našimi čelnými představiteli je celé spektrum duševních a osobnostních poruch, s tím jsem se nesetkal ani na psychiatrické klinice. To je živá učebnice psychiatrie – s tím, že je to zajímavé pro odborníka, ale velice tristní pro občana.

Ty důsledky na život a podmínky v naší zemi jsou pochopitelně devastující. Já to vidím jako systémovou záležitost, protože ten současný systém je založený na dravosti, bezohlednosti, neomezeném růstu, ruce trhu, a pochopitelně přitahuje lidi s těmito povahovými vlastnostmi – tedy psychopaty dravé, bezohledné, agresivní, arogantní, kteří nemají soucit, nemají svědomí, nemají slušnost. Oni ten systém dokonale doplňují a dál rozvíjejí. A výsledkem je konec demokracie, neboli patokracie.

Takový politik by měl mít alespoň vymezené mantinely, neustále se zodpovídat občanům. To ale od občanů vyžaduje aktivitu, která tady chybí.“

Děl pan doktor Hnízdil a já to dávám dál…