weby pro nejsevernější čechy

Represe nepomáhá a Káčko má peníze sotva do podzimu. Co budou dělat narkomani. A co budeme dělat my s nimi?

Ústecký kraj se potýká s největším počtem narkomanů hned po Praze, přitom kraj samotný dotuje prevenci druhou nejmenší částkou v republice. Problém se citelně dotýká i rumburského K-centra, které v podstatě sanuje následky drogových závislostí v celém Šluknovském výběžku a momentálně se nalézá ve velmi napjaté finanční situaci a současnou úroveň provozu může zachovat sotva do září letošního roku. Na schůzce výběžanských tajemníků o situaci hovořil vedoucí Káčka Vít Jelínek, který situaci nevidí nijak růžově: „Drogy jsou v současnosti největším problémem Šluknovského výběžku. I přes některé úspěchy při potírání drogové kriminality v Rumburku v posledních měsících, nepodařilo se drogovou scénu ve výběžku ani omezit natož vytlačit. Naopak aktivity výrobců a distributorů drog se přesouvají i do jiných měst a obcí Šluknovska.“
Podle našich informací se odhalení dvou varen pervitinu nabídky „zboží“ na drogové scéně nedotkla vůbec, nenáročnost na vybavení pervitinové varny z principu umožňuje otevřít další jinde prakticky okamžitě.
Starosta obce Lipová, která má sotva šest stovek obyvatel říká: „i u nás jsou dvě  tři místa, kde se podle místních vaří pervitin.“
To bez legrace znamená, že jedna varna může obsloužit dvě stovky lidí a … takové služby v současné době neposkytuje ve výběžku nikdo.
O této problematice hovořil při své návštěvě i ministr Kubice, který dobře chápe nemožnost monitorovat a odhalit tato „pracoviště“ v nepřehledném kopcovitém terénu plným osamělých stavení a chalup.
Vysokou přilnavost k drogám lze příčítat kdečemu, od sociální situace v oblasti a až po nulovou perspektivu mládeže.
Nelze s jistotou říci, jestli je nárůst klientů K-centra za poslední roky způsoben přibýváním narkomanů jako takových, nebo jestli se pouze zvýšila jejich důvěra v toto zařízení, ale fakt, že počet „kontaktů“ a počet vyměněných stříkaček za posledních pět let stoupl dvojnásobně (kontakty) a téměř trojnásobně (stříkačky) je alarmující.
Nebylo by asi právě prozíravé v tuto chvíli nechat tohle zařízení padnout.
Vít Jelínek na otázku jestli lze nějak odhadnout počet narkomanů v oblasti říká: „My odhadujem, že máme podchyceno tak 2/3 uživatelů, ale to je jen velmi hrubý odhad.“
A dodává: „Novinkou je, že průměrný věk mezi uživateli klesá a není vyjímkou pervitin mezi středoškoláky a učni. Ti sem však přijdou spíš vyjímečně, až když se to provalí. A to není zrovna optimistická představa.“