weby pro nejsevernější čechy

Nestabilní balvan turistickou cestu již neohrozí

Krásná Lípa, 23. 3. 2012 – Pracovníci skalní čety národního parku České Švýcarsko provedli řízený shoz nestabilního skalního bloku nad stezkou pro pěší a cyklisty v oblasti Zadní Doubice. Blok bezprostředně ohrožoval cyklotrasu číslo 3031 v úseku mezi turistickým přechodem do Saského Švýcarska a Vlčí deskou. Nestabilitu bloku o hmotnosti zhruba 9 tun, který se nacházel zhruba ve výšce čtyř metrů nad cestou, odhalila skalní četa během rutinního odstraňování menších balvanů odpadlých ze skalního masívu. Pracovníci čety kámen shodili pomocí lanového napínáku.

„Skalní četa každoročně odstraňuje několik desítek ohrožujících balvanů či stromů, nejčastěji v blízkosti turistických cest či na hranici národního parku, tedy všude, kde máme poznatky o možném ohrožení života, zdraví či majetku,“ říká Pavel Benda, ředitel Správy Národního parku České Švýcarsko, a dodává: „V případě bloku pod Vlčí deskou bylo jeho zřícení zřejmě otázkou několika nejbližších týdnů. K jeho uvedení do pohybu stačilo velmi málo.“

Cyklotrasa číslo 3031 je poměrně frekventovanou cestou. Správa parku odhaduje, že jí ročně využije zhruba 15 až 20 tisíc cyklistů a pěších turistů.

Sklaní řícení je v pískovcových oblastech Českého Švýcarska běžným fenoménem, kterému zdejší krajina do značné míry vděčí za svou podobu. V případě známých rizik správa parku provádí či umožňuje provedení preventivních opatření pro zajištění bezpečnosti pouze v blízkosti cest či obydlených lokalit. Ve zbývajících oblastech člověk do přirozeného geologického vývoje oblasti nijak nezasahuje.