weby pro nejsevernější čechy

Hlavní turistickou sezónu v rumburské Loretě zahajuje výstava Zaostřeno na Jizerky

Výstava fotografií Jizerských hor od 3. 4. 2012 zahajuje hlavní turistickou sezónu v ambitu rumburské Lorety. Otevírací doba v celoročně přístupné barokní kulturní památce současně přechází na letní režim, otevřeno je od 10.00 do 17.00 h. Čtyři desítky fotografií „Zaostřeno na Jizerky“ vzešly z fotografické soutěže, kterou v roce 2011 uspořádala Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor.

Z 200 zaslaných snímků byla vybrána putující kolekce, která navštěvuje severní Čechy. Vystavené fotografie návštěvníky přesvědčí, že Jizerky jsou stále krásným pohořím s neobyčejnými přírodními a krajinnými hodnotami. Putovní výstava i stejnojmenný nástěnný kalendář slouží k propagaci projektu výsadeb původních druhů dřevin a keřů v Jizerských horách a projektu ekologické výchovy dětí. Opožděná vernisáž výstavy proběhne v pátek 18. 5. 2012 od 19.30 h. v rámci Loretánské noci 2012. Výstavu Zaostřeno na Jizerky pořádá Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor a Římskokatolická farnost – děkanství Rumburk. Fotografie je možno shlédnout v ambitu Lorety v Rumburku od úterý do soboty, mezi 10.00 až 17.00 h. Vstupné je 30 a 15 Kč. Výstava potrvá do 26. 5. 2012.

3. 4. – 26. 5. 2012, úterý-sobota, 10.00-17.00 hod., ambit Lorety v Rumburku
„Zaostřeno na Jizerky“ – putovní výstava vítězných z fotosoutěže pořádané roku 2011. Připravila Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor a Římskokatolická farnost – děkanství Rumburk. Více jizerky.ecn.cz, www.rumburk.farnost.cz.

Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor
Sídlí v Liberci. Založena byla v roce 1993 s cílem podporovat projekty, které přispějí k celkové obnově chráněné krajinné oblasti Jizerské hory. Nadace podpořila řadu projektů zaměřených na záchranu jizerskohorských lesů a na mnoho dalších výzkumných projektů, např. ochranářských opatření a ekologicko-výchovných programů pro veřejnost. Na tyto cíle rozdělila již přes 10 miliónů korun. Od počátku spolupracuje se Správou CHKO Jizerské hory a se státním podnikem Lesy České republiky.
Více informací: Ondřej Petrovský, ředitel Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor, mobil +420 605 701 503, e-mail: jizerky@ecn.cz, www.jizerky.ecn.cz

Tagy