weby pro nejsevernější čechy

Leze leze .. do vody (Otvírání studánek u pramenů Křinice 2012)

I když se počasí chovalo v sobotu 31. března 2012 takřka macešsky, přece jen je kalendářní jaro a s ním kromě svátků velikonočních přicházejí i jiné zvyky a tradice. Klub českých turistů Krásná Lípa a Město Krásná Lípa uspořádali 23. ročník pochodu Otevření studánek pramenů Křinice. Posilněni na místě připraveným občerstvením přítomní odemkli jarní vodu.

Tagy